Norsk dugnad for webapp-sikkerhet

Halvparten av alle sårbarheter i IT systemene er relatert til webapplikasjoner og tallet har økt sterkt de siste årene. Det skriver The Open Web Application Security Project (OWASP) Norway Chapter og viser til SANS Top-20-listen.

Den norske lokalavdelingen av OWASP skal jobbe for å bedre statistikken i Norge. Lokalavdelingen ble stiftet onsdag denne uken og har et interimstyre bestående av Harald Øygard og Kåre Presttun fra Mnemonic og Erlend Oftedal fra Bekk.

OWASP er en ideell internasjonal organisasjon som arbeider for å øke sikkerheten i webapplikasjoner. Dette skjer på mange felt, gjennom å utarbeide veiledninger, forskjellige verktøy basert på åpen kildekode, samt konferanser og annet. Organisasjonen har for øyeblikket 113 lokalavdelinger rundt om i verden inkludert Sverige og Danmark.

OWASP Norway Chapter etableres ifølge en pressemelding for å samarbeide om å øke sikkerheten i webapplikasjoner utviklet og brukt i Norge, samt å øke kunnskapen og

bevisstheten rundt temaet.

Medlemskap i OWASP Norway Chapter er gratis. Det vil bli opprettet en norsk e-post-liste på OWASP Norway Chapters webside.

Den første aktiviteten til den norske avdelingen av OWASP, er å holde generalforsamling. Dette vil skje den 28. april.

Til toppen