Norsk DVD-forlik med krav om at filmbransjen skjerper seg

Fire store filmdistributører og to norske selskap som har bedrevet parallellimport av DVD-plater har inngått forlik. Forliket forutsetter blant annet at filmdistributørene forbedrer kvaliteten.

Fire store filmdistributører og to norske selskap som har bedrevet parallellimport av DVD-plater har inngått forlik. Forliket forutsetter blant annet at filmdistributørene forbedrer kvaliteten.

Filmdistributørene Egmont Entertainment, Svensk Film , Universal Pictures Norway og Scanbox Entertainment Norway inngikk nylig forlik med selskapene Musikk Engros og Breistein Eiendom etter sistnevnte selskap ble saksøkt av filmdistributørene for den import selskapene skal ha foretatt av DVD-plater kodet for den amerikanske sone 1.

Filmdistributørene mente at denne importen var i strid med det såkalte parallellimportforbudet i åndsverkloven. Kravet fra filmdistributørene var øyeblikkelig stopp i importen og betalt erstatning.

Les også


I en felles pressemelding etter at forliket ble inngått , skriver partene:

"Partene er også enige om at det norske filmmarkedet er best tjent med de kvalitativt bedre produktene som utgis på DVD kodet for sone 2 idet disse bl.a. har mulighet for tekst på norsk hvilket ikke DVD kodet sone 1 har".

På spørsmål fra digi.no om ikke de saksøkte partene her legger seg helt flate for filmdistributørene, svarer Jon Eilif Orrem, advokat for de saksøkte selskapene, at har forståelse for et slikt spørsmål, men mener en slik uttalelse dermed vil si at det nå vil helt fritt fram for filmdistributørene selv om parallellimporten er stoppet i denne omgang.

- Forliket gjelder bare så lenge filmdistributørene er konkurransedyktige og tilbyr god nok kvalitet, forteller Orrem.

Musikk Engros ble saksøkt allerede oktober 2000 , mens stevningen til Breistein Eiendom - som tidligere het Platon Musikk AS - ble levert i februar i fjor. Søksmålet mot Breistein Eiendom skyldtes trolig en navneforvirring. siden importen trolig ble foretatt av Platon AS. Dermed ble sistnevnte også trukket inn i forliksforhandlingene.

Forliket partene har inngått inkluderer også at filmdistributørene mottar en erstatningssum fra Musikk Engros og Platon.

Tidligere har blant annet Akers Mic gått rettens vei på grunn av søksmål om parallellimport. Men etter det digi.no kjenner til har slike saker foreløpig ikke blitt prøvd for Høyesterett.

Akers Mic forsøkte seg etter å ha tapt i Borgarting lagmannsrett, men ble avvist i kjæremålsutvalget på grunn av "prosessuelle mangler" - angivelig fordi Akers Mic var teknisk konkurs på det gjeldende tidspunkt. Dermed ble dommen fra Lagmannsretten stående.

Til toppen