Norsk e-forvaltning stadig nederst

Norge havnet på 15 plass på et internasjonalt barometer for e-forvaltning, som er langt bak våre nordiske naboer.

Norge havnet på 15 plass på et internasjonalt barometer for e-forvaltning, som er langt bak våre nordiske naboer.

Stor var oppstandelsen i 2003 da det internasjonale konsulentselskapet Accenture framla sin årlige rapport eGovernment Leadership som viste at Norge hadde falt fra fjerde plass til 16. plass bare på to år.

I dag presenterte Accenture årets rapport. Den gir ikke grunn til høylytt jubel.

Norge avanserte riktignok til 15. plass, ett hakk bedre enn i 2002. Men vi er langt bak våre naboer i Danmark, Finland og Sverige, som havnet på henholdsvis femte, sjette og syvende plass. Best ut kom Canada og deretter Singapore. Verstingene var Brasil og Sør-Afrika.

Undersøkelsen omfatter 22 land, deriblant Norge, og 206 forskjellige tjenester innen e-forvaltning. Rapporten avslører forskjeller mellom nasjonene og beskriver hvordan informasjonsteknologi kan brukes til å effektivisere offentlig sektor.

Plasseringen til tross: Norge har gjort fremskritt i 2003. Flere tiltak som har ligget og modnet i flere år har nå materialisert seg, som for eksempel lanseringen av næringsportalen Altinn og anvendelse av digitale signaturer og bredbånd. Innen 2005 skal halve Norges befolkning, det vil si 2,1 millioner tippekunder, være utstyrt med digital ID.

Altinn er en elektronisk kanal for næringslivets rapportering til offentlige myndigheter, der over 80 offentlige skjemaer i dag er tilgjengelig.

Til tross for portalens korte levetid, har over 40 prosent av aksjeselskapene nå rapportert gjennom Altinn. Også innsending av momsoppgaver er blitt tatt flittig i bruk med over 8.000 brukere i februar, som utvilsomt har økt kraftig i april.

– Det offentlige kan oppnå store gevinster ved å styrke sitt tilbud av nettbaserte tjenester. Her har Norge fortsatt mye å hente, sier fagansvarlig Jostein Ingvaldsen i Accenture Norge.

Ingvaldsen synes det er et paradoks at Norges som ligger i verdenstoppen i utbredelsen av Internett, havner så nær bunnen som nummer 15 av 22 land i undersøkelsen.

Han viser til myndighetenes selverklærte behov for kompetanse innen IT og kommunikasjonsteknologi.

– For lav kompetanse resulterer ofte i beslutningsvegring og svak gjennomføringsevne som gjør at gode IT-strategier forblir fine ord og lite handling, sier Ingvaldsen.

En klar trend i årets undersøkelse er at de fleste land har kommet opp på et tilnærmet likt nivå på tjenestetilbudet. For første gang høster det offentlige betydelige besparelser gjennom å tilby mer fleksible og kostnadseffektive tjenester online.

Skatteetaten og Brønnøysundregistrene er blant de offentlige etater i Norge som har høstet store gevinster med e-forvaltning. Det antas at Skatteetaten har spart inn 200 årsverk. Disse er flyttet til andre verdiøkende tjenester.

Til toppen