Norsk ekspertseminar om SOA

Få utnytter potensialet til webtjenester. Et SOA-seminar i Oslo kan være en nyttig investering.

Få utnytter potensialet til webtjenester. Et SOA-seminar i Oslo kan være en nyttig investering.

Det norske IT-selskapet Kantega med spisskompetanse innen systemutvikling, integrasjon og forvaltning, står som vert for et ekspertseminar i tjenesteorientert arkitektur – SOA eller «services oriented architecture» – i samarbeid med Systinet og HP Norge.

– Ekspertseminaret skal peke på erfaringer både på styring og sikkerhet i store SOA-prosjekter, forteller administrerende direktør Jon Øyvind Eriksen i Kantega.

Seminaret er bygd opp som en rundebordskonferanse og vil ta opp emner som selve arkitekturen, SOA-sikkerhet og administrasjon av webtjenester i en distribuert IT-arkitektur.

Eriksen mener mange virksomheter implementerer webtjenester («web services») med svært begrenset funksjonalitet og virkeområde. Årsaken til at de ikke utnytter potensialet er hovedsakelig manglende kunnskap om arkitektoniske tema som arkitekturstyring, sikkerhet og administrasjon av tjenester.

Ekspertseminaret gir anledning til å møte personer med unik erfaring fra store prosjekter basert på tjenesteorientert arkitektur. Deres erfaringer og kompetanse forventes å være til stor nytte for dem som skal implementere en tjenesteorientert arkitektur i store virksomheter.

Den internasjonalt kjente SOA-eksperten Roman Stanek fra Systinet vil snakke om SOA-styring («SOA Governance»), basert på erfaringer fra internasjonale SOA-prosjekter. Roman er blant annet grunnlegger av javaselskapet NetBeans (som ble kjøpt av Sun), og av Systinet, som har markert seg internasjonalt innen SOA-styringsverktøy.

Den norske sikkerhetseksperten Gunnar Nordseth fra Kantega vil snakke om SOA-sikkerhet, basert på erfaringer med utvikling av tjenesteorienterte sikkerhetsarkitekturer. Nordseth er blant annet sikkerhetsansvarlig for MinSide, Norges nye innbyggerportal, som kommer til å bli utviklet som del av en felles tjenesteorientert arkitektur for selvbetjeningsløsninger i offentlig sektor.

Til toppen