Norsk forsikringsordning for e-handel

Prinsippet er enkelt: forsikringsselskapet tar risikoen, nettstedet betaler premien, og om noe går galt, får kunden erstatning.

Ordningen vil innebære at du som kunde får erstatning ved følgende typer feil:

  • Når varen som du har forhåndsbetalt ikke kan leveres fordi leverandøren har gått konk
  • Når varen skades underveis
  • Når varen blir stjålet underveis
  • Når varen ikke fungerer som den skal
  • Når varen ikke leveres fordi forskuddsbetalingen er underslått eller svindlet på annen måte av selger eller ansatte.

Det dreier seg altså om det direkte forholdet mellom kjøper og selger. At selve betalingstransaksjonen er trygg, og at du beskyttes mot eventuelt misbruk av betalingskortet, er noe kortselskapene tar seg av.

Forsikringsordningen er døpt IECI - Internet E-Commerce Insurance. Foreløpig er det organisert et andelslag, forkortet IECI AL på norsk og IECIA (A for association) på engelsk. Forretningsfører for andelslaget er Oslo-firmaet Trading Partner ANS.

Magne Ege Dahl, kjent som opphavet til Global Money Games, er fungerende formann i andelslagets interimstyre, samt initiativtaker og gründer.

Forsikringsordningen vil etter planen være operativ fra 1. januar 1999. Konseptet skal tilbys alle e-handels virksomheter på Internett - altså hele verden, ikke bare Norge.

Selve forsikringen tar American International Group (AIG) seg av. Selskapet - med 40.000 ansatte og representanter i 130 land - har skreddersydd en pakke forsikringsprodukter for ordningen. Nøyaktige vilkår og premier er ikke klare ennå. Forsikringspremien forventes å utgjøre noen promiller av brukerstedets omsetning.

- I begynnelsen arbeidet vi mot Gjensidige forsikring, men de fant ut at de ikke var sterke nok til å håndtere annet enn Norge. Derfor gikk vi ut og fikk avtalen med AIG, forklarer Dahl.

Opplegget er avhengig av en tiltrodd tredjepart som håndterer kundedata, digitale sertifikater, premiefakturering, premieinnbetaling og erstatningsutbetalinger. Her opplyses det at man om kort tid vil velge mellom en av to aktuelle norske aktører. Prinsippet blir at så mye som mulig skal ordnes over Internett, og at nettstedet til tredjeparten må inneholde skjemaer og tilsvarende opplysninger.

Dahl presiserer at den tiltrodde tredjeparten vil håndtere nettsteder over hele verden. Valget står mellom Posten SDS og Fellesdata.

Andelslaget vil markedsføre ordningen, og dessuten registrere brukersteder og underlaget for digitale sertifikater. Nettsteder som er med på ordningen skal bære et synlig sertifikat, som garanti overfor kunden at her er man forsikret om noe skulle gå galt.

Hvis du er interessert i å handle over Internett, men gjerne vil holde deg til IECIA-sertifiserte elektroniske butikker, vil du når ordningen kommer i gang, kunne lete fram slike, sortert etter bransje, på andelslagets nettsted. Det som finnes på andelslagets nettsted i dag, er bakgrunnsmateriale for ordningene, samt opplysninger av interesse for dem som kan tenke seg å kjøpe andeler, eventuelt arbeide i andelslaget.

IECIA mener de utgjør et betydelig bidrag for sikker handel på Internett.

- Såvidt meg bekjent finnes det ingen tilsvarende ordninger i dag, sier Dahl. - Det er jeg som har hatt ideen, og alt som er gjort bygger på ting jeg har skissert.

Til toppen