Norsk gründer blir sentral i Google

Plone-medgründer Alexander Limi er ansatt i Google som designer av brukergrensesnitt.

Nordmannen Alexander Limi er internasjonalt kjent i åpen kildekodekretser som medgründer og drivkraft bak innholdsforvaltningssystemet – «content management system» – Plone. Han er også sentral i Plone Solutions, et internasjonalt støttefirma for Plone-brukere med hovedsete i Oslo.

I forrige uke fortalte Limi på nettstedet til Plone at han har tatt i mot et tilbud fra Google om å arbeide der som designer av brukergrensesnitt. I tillegg til IT har Limi også psykologi i fagkretsen, og han har hatt hovedansvaret for brukergrensesnittet til Plone.

Limi skriver at han fortsatt skal arbeide en hel dag per uke for Plone, på Googles regning. Han fortsetter som medeier og styremedlem av Plone Solutions, men vil ikke lenger kunne ta på seg å være en av Plone Solutions konsulenter. Han begynner i Google i oktober.

Blant grunnene Limi oppgir for å ta i mot tilbudet fra Google er at han får en anledning til å engasjere seg sterkere i utviklingen av Plone enn han har anledning til i dag, og til å lære av «mestrene» innen Ajax-baserte brukergrensesnitt.

    Les også:

Til toppen