Norsk Helsenett utvider med nye tjenester

Norsk Helsenett vil lokke tannlegene og kiropraktorene til helsenettet med nye tjenester.

Norsk Helsenett utvider med nye tjenester

Norsk Helsenett vil lokke tannlegene og kiropraktorene til helsenettet med nye tjenester.

I verdenssammenheng ligger Norge langt fremme på digitalisering av helsevesenet som anses som Norges største IT-prosjekt, og forventes å kunne spare samfunnet for en milliard kroner i året.

Problemet er at det er et slit å få de utallige løsningene til å snakke sammen. I tillegg har mange av allmennlegene klaget på høye tilknytningsavgifter til helsenettet.

I 2005 var alle sykehusene i landet knyttet sammen til helsenettet med elektroniske pasientjournaler. Men parallelt med de digitale løsningene, sitter mange av sykehusene fortsatt på analoge papirbaserte pasientjournaler.

Det er Norsk Helsenett som ble stiftet høsten 2004 som skal drifte og videreutvikle den felles elektronisk samhandlingsarena tilpasset norsk helse- og sosialsektors behov. Norsk Helsenett eies av de fire regionale helseforetakene, som i henhold til formålsparagrafen skal drive økonomisk sunt og effektivt, men har ikke som mål å levere overskudd til eierne.

Norsk Helsenett er likevel godt fornøyd med utviklingen, og markedsdirektør Hans Petter Krogsrud forteller til digi.no at de får stadig flere medlemmer og nye tjenester til nettet.

Selskapet har i dag rundt 50 ansatte og omsatte i 2007 for 100 millioner kroner. Overskudd skal gå til utvikling av nye tjenester eller at prisene på eksisterende tjenester går ned.

- Dette har i praksis allerede skjedd da vi ved årsskiftet reduserte prisen til allmennlegekontorer, avtalespesialister og manuellterapeuter med i snitt 30 prosent samtidig som prisen for å bli tilknyttet helsenettet er satt ned fra ca 20.000 kroner til 15.000 fra 1. januar 2008, framholder han.

Prisene gjelder for kontoret slik at pris pr lege vil avhenge av antall leger.

En av de nye tjenestene til Norsk Helsenett er NHN-Hjemmekontor. Tjenesten er tilrettelagt for kunder i små og mellomstore organisasjoner, som kan bestille hjemmekontor som en tilleggstjeneste inkludert i medlemsavgiften.

Det vil gjøre det mulig å arbeide hjemmefra på en sikret måte. En del av sikringen av tjenesten er basert på PKI-sertifikat, og det må benyttes ved innlogging til tjenesten. Det er de samme sertifikatene som benyttes for kommunikasjon med NAV og ellers i helsesektoren.

På vegne av alle helseforetak i Norge har Norsk Helsenett forhandlet frem en rammeavtale med Telenor om leveranse av nytt høyhastighetsnett til rundt 500 lokasjoner over hele landet. Dette har blant annet gjort det mulig å få en kraftig infrastruktur, også på steder som ikke har hatt dette tidligere. Så langt er rundt 250 sykehus med underliggende enheter tilknyttet det nye nettet.

Fortsatt gjenstår utfordringer når det gjelder å oppnå målene om økt elektronisk samhandling i sektoren og en av dem er å få løsningene på de ulike stedene som sykehusene imellom til å snakke sammen.

I dag er rundt 70 prosent av Norges fastlegekontorer knyttet til helsenettet. Legeforeningen og Norsk Helsenett anslår at 90 prosent av allmennlegene bruker helsenettet nå. Krogsrud forteller at 100 av Norges 434 kommuner nå er tilkoblet helsenettet.

Men det er fortsatt en lav prosentandel av helsetjenestene som er tilknyttet Norsk Helsenett i kommunene. 42 prosent av allmennlegene sender epikriser digitalt og bare åtte prosent får henvisning fra fastlege videre til spesialist elektronisk.

Det har vært kritisert at kostnader ved å være knyttet til helsenettet er for høyt, men Krogsrud mener den tidligere skepsis til kostnadene gradvis har snudd etter at brukerne har fått øynene opp for nytteverdien av nettet.

- En allmennpraktiserende lege kan for eksempel ikke surfe på Internett på den samme PC-en som inneholder pasientinformasjon. Vi i Norsk Helsenett kan derimot tilby en sikker Internett-tjeneste slik at legene ikke bare jobbe under trygge rammer, men også spare penger på linjeleie, sier Krogsrud.

Han opplyser at flere hundre leger har slått til på dette tilbudet.

Norsk Helsenett har også utviklet et løsning for bruk av video mellom helseforetak. I alt 160 videostudioer er i dag i bruk som kan operere på tvers av plattformer, og koster mellom 6.000 til 12.000 kroner i året.

- Det er spesielt helseregion Nord med stor geografisk avstand mellom helseenhetene som har hatt glede av denne løsningen, og som kan spare millioner på tid, administrasjon og sparte reisekostnader, sier Krogsrud.

Fortsatt sender bare 21 prosent av legene sykemeldinger digitalt til Rikstrygdeverket, og den elektroniske samhandlingen mellom pleie- og omsorgstjenester, allmennleger og helseforetak er bare i testfasen. Kvaløysletta sykehjem i Tromsø er blant en av fem fyrtårnprosjekter som har testet ut løsningen.

- Vi utvikler fortløpende nye tjenester samtidig som flere knytter seg til oss. Vi har et 30-talls tredjepartsleverandører som formidler tjenester til brukerne via helsenettet, og vi har nylig fått en avtale med Manuellterapeutenes Servicekontor Vi jobber nå med å få på plass avtale med Norsk Kiropraktorforening. Det finnes dessuten 2.000 tannlegekontorer i Norge som bør ha interesse av å være tilknyttet vårt nett, forteller Krogsrud.

Til toppen