Norsk helseteknologi bare til USA?

Nok en banebrytende avtale for Sonitor, et norsk selskap uten norske kunder.

Norsk helseteknologi bare til USA?
Sonitor Sense gir mulighet til løpende sporing og overvåkning av utstyr, personale, pasienter og miljø. Bilde:

Sonitor Technologies melder om en leveranse til Sanford Health.

Sonitor er et norsk selskap som utvikler og markedsfører løsninger for sporing i sanntid – «real time locating systems», RTLS – til helsesektoren. Forskning og utvikling skjer i Norge. Markedsføring og salg skjer i USA og Asia. Selskapets opprinnelige teknologi bruker ultralyd for å spore gjenstander og personer befinner seg i store bygg. I februar i fjor kunngjorde de Sonitor Sense, en plattform som utvider løsningen med flere teknologier slik at også bevegelse, temperatur, fuktighet og andre parametere kan spores i sanntid.

Sanford Health er en ideell amerikansk helsebedrift med hovedkvarter i Nord Dakota. Bedriften driver 39 sykehus og 225 klinikker fordelt på ni delstater, og er i ferd med å etablere klinikker i Ghana, Israel og Mexico. De teller 26 000 ansatte, hvorav 1360 leger.

Sonitors leveranse til Sanford Health er et samarbeid med en spesialist innen RTLS-programvare, Intelligent InSites, og RFID Global Solutions, spesialist innen sporingsløsninger på datasentralsiden.

Leveransen gjelder i første omgang en ny klinikk i Moorhead i byen Fargo i delstaten Minnesota. Klinikken skal åpnes i slutten av april. Deretter skal Sanford Health installere tilsvarende løsninger i flere sykehus og klinikker.

Poenget for Sanford Health er å få til det de kaller «real time operational intelligence», det vil si innsikt i sanntid i den løpende driften. Bedre oversikt over pasient- og arbeidsflyt skal gjøre det mulig å gjennomføre effektiviseringer med tanke på å redusere kostnadene, redusere ventetid for pasientene og gjøre personalet mer produktivt.

Samtidig skal Sonitor Sense og den øvrige teknologien gjøre det mulig å innføre helt nye prinsipper for hvordan klinikker og sykehus arbeider.

Sanford tenker seg det de kaller «pasientsentrert omsorg»: I stedet for venterom sendes pasientene straks til et undersøkelsesrom. Hit dirigeres pleiere, leger og laboratoriepersonale i samsvar med pasientenes behov. Pasienten skal ikke sendes på vandring fra omsorgsstasjon til omsorgsstasjon. I stedet skal pasienten være et fast sted, og det er omsorgen som skal flyte til pasienten.

Dermed skal det være mulig å gi pasienten en annen og bedre opplevelse av behandlingen, samtidig som kostnadene reduseres og personalet gjøres mer produktiv.

På sitt nettsted forklarer Sonitor hvordan kombinasjonen av radio og ultralyd gjør det mulig å oppnå både svært nøyaktig sporing både innendørs og utendørs, høy oppdateringsfrekvens og minst ett års levetid på sporingsbrikkenes batterier. Sporingsbrikker på utstyr, pasienter og personale fanges opp av sendere («Location Transmitters») som festes i tak eller vegg og som knyttes til nettverket, enten kablet eller trådløst. Senderne kan utstyres med forskjellige typer sensorer, for blant annet temperatur, fuktighet og tilstedeværelse. De drives av batterier med fem års levetid. Av sikkerhets- og miljøhensyn brukes bare alkaliske batterier: Sonitor mener litiumbatterier ikke hører hjemme i sykehus. Senderne tåler vann: De kan installeres både utendørs og i våtrom.

Sonitor Sense er utformet som en plattform for RTLS-applikasjoner: Den leverer grunnleggende sporingsdata som så kan brukes på det viset anvendelsen krever. Applikasjoner kan kjøres på pc-er, nettbrett og smartmobiler.

Dataene fra Sonitor Sense brukes ikke bare til sporing, men også til å analysere hvordan utstyr brukes og hvordan pasienter og personale beveger seg. Det er ikke bare snakk om raskt å finne utstyret man trenger, men også å effektivisere arbeids- og pasientflyt. Sporingen gjør det også enklere å sjekke og dokumentere hvordan rutiner følges. I tilfelle utbrudd av smitte, kan plattformen levere nøyaktig oversikt over smittekildenes bevegelser samt hva og hvem de har vært i kontakt med. Muligheten for å overvåke temperatur, fuktighet og bevegelse (for eksempel alarm hvis en pasient faller ut av en seng eller vrir seg løs fra nødvendig utstyr) skal bidra til økt velvære og sikkerhet. Det gjør det også mulig å sjekke hvem som har vært inne i følsomme områder for å hente bestemte medisiner.

Kombinasjonen av Sonitor Sense og Intelligent InSite gir svært nøyaktig sporing.
Kombinasjonen av Sonitor Sense og Intelligent InSite gir svært nøyaktig sporing.

Intelligent InSites leverer brukerapplikasjonene i Sanfords RTLS-system. Disse fordeler seg på områdene utstyrsforvaltning, miljøovervåkning, sikkerhet for personale og pasienter, og styring av arbeidsflyt.

Utstyrsforvaltning omfatter også for eksempel sporing og bruk av kirurgisk utstyr, med hygienekontroll. Miljøovervåkning omfatter CO2-nivåer i tillegg til temperatur og fuktighet, samt for eksempel automatisk overvåkning og sjekk av oksygentanker. Arbeidsflytapplikasjonene tar sikte på å effektivisere bruken av alle parters tid, redusere ventetider og sikre optimal bruk av senger og annet utstyr.

Det er verdt å merke seg at dette er løsninger norsk helsevesen ikke er interessert i.

Da den avgående rødgrønne regjeringen i fjor høst la fram sin strategi for IKT-forskning, der det ble understreket at helsesektoren hadde et akutt behov for IT-utstyr og IT-løsninger, tok digi.no en telefon til Sonitor-gründer Ole B. Hovind.

Han bekreftet at selskapet hittil hadde til gode å selge et system til et norsk sykehus. Han hadde denne kommentaren:

– Jeg har grublet lenge over dette, sier Hovind, som selv har lang erfaring som lege. – Det er ingen sykehus i Norge som står i fare for å gå konkurs. Det er ubehageligheter med det å ha dårlig råd, men det er ikke noe fokus på drift slik som i USA og Asia. Der må de sørge for mest mulig effektiv drift for å klare seg. I Norge, derimot, kommer pengene når alt er dårlig nok. De eneste driftsendringene kommer i form av nedleggelser av sengeposter eller avdelinger. Ingen har en langsiktig plan for å effektivisere. Kanskje det er noen unntak blant små sykehus, men ellers ikke. De store sykehusene snubler fra det ene til det andre, fordi det er penger nok. IKT til styringssystemer, logistikk eller produktivitet er rett og slett ikke interessant

Sonitor fikk Rosingakademiets kreativitetspris i 2008. I fjor fikk de støtte fra Innovasjon Norge til å installere Sonitor Sense i et sykehus i Thailand.

    Les også: