Norsk helsevesen vinner på telemedisin

Telemedisin kan gi norsk helsevesen en rekke gevinster, viser en fersk analyse.

Tromsø Telemedicine og eHealth Conference arrangeres i dagene 12.-14. juni 2006.

Det er sjette gang Nasjonalt senter for telemedisin i Tromsø arrangerer konferansen som i år samler 350 deltakere fra 29 land i tre dager.

Årets e-helsekonferansen setter søkelys på hvordan moderne teknologi kan forme fremtidens helsetjeneste.

På e-helsekonferansen offentliggjorde forskerne Elin Breivik og Elin Johnsen fra Nasjonalt senter for telemedisin (NST) og Norut samfunnsforsking klare gevinster av telemedisinske aktiviteter.

Forskerne har gjennomgått tilgjengelig dokumentasjon, både om tjenester i rutinedrift og tidsavgrensete prosjekter.

Prosjektet viser at telemedisin er tidsbesparende for helsepersonell og gir reduserte reisekostnader. Andre funn er at telemedisin fører til færre sykehusinnleggelser og sparte kostnader til porto og papir.

Gevinster ved innføring av elektronisk pasientjournal (EPJ) og meldingsutveksling kan være mindre dobbeltarbeid og feil. Ressurser frigjøres og rutinene blir enklere i tillegg til at kommunikasjonen går raskere.

Resultatene fra prosjektet er kun basert på dokumenterte studier.

Men det er mange ytre faktorer som spiller inn når det gjelder å hente ut gevinster ved bruk av telemedisin. Det kan være at tjenestene gir gevinst til et firma eller kommune, mens de samme tjenestene ikke gir samme gevinster i et annet firma eller kommune.

Det kan ha sammenheng med geografiske faktorer eller innbyggertall som gjør det vanskelig å kontrollere.

Til toppen