Norsk høsteksplosjon på Internett

Antallet nordmenn som bruker Internett daglig har mer enn doblet seg siden sommeren, viser tall fra Gallup. Fra 360.000 klatret tallet til 550.000 i august og er nå opp i 798.000 daglige norske nettbrukere.

Antallet nordmenn som bruker Internett daglig har mer enn doblet seg siden sommeren, viser tall fra Gallup. Fra 360.000 klatret tallet til 550.000 i august og er nå opp i 798.000 daglige norske nettbrukere.

Spørsmålet om når alle ungdommer og voksne mennesker i Norge får Internett-tilgang begynner å melde seg. En fersk Gallup-undersøkelse viser en dramatisk økning i antallet nordmenn som er koblet til Internett. I vår var gjennomgangstonen i den norske internettverdenen stagnasjon og nedgang. Nå er eksplosjon og oppgang den nye lyden som råder.

Norsk Gallup Institutt måler med sin InterTrack utviklingen fra måned til måned ved hjelp av telefonintervju. Denne gangen har de én hovedtese på hvorfor tilgang og bruk synes å ha tatt helt av i Norge: "Gratis Internett".

Instituttet mener å se effekten av alle "gratis"-tilbudene (man må som regel betale kostbare tellerskritt) som strømmer ut på det norske markedet i likhet med resten av Europa. November-undersøkelsen viser dramatiske økninger, både i antallet bruker som sier de har tilgang og antallet brukere som sier de bruker internett hver dag.

En milepæl er nådd når over to millioner nordmenn har tilgang enten hjemme, på jobb eller via utdannelse. Gallup beregner på grunnlag av en voksen populasjon på 3,69 millioner nordmenn over 13 år. Dermed har mer enn en tredel av de norske husstandene (702.000 av 1.92 millioner) aksess til nettet.

Det er en solid økning fra oktober til november med 87.000 flere husstander som er på nett.

Også økningen i månedlig bruk er svært solid, spesielt blant kvinnene. Totalt er det 1,57 millioner nordmenn som benytter nettet i løpet av en måned (økningen er på 133.000 fra oktober til november), og det er først og fremst kvinner, spesielt i aldersgruppen 40-59 år, som drar opp.

Mange nye kvinner har også fått tilgang. Per november 1999 har 51 prosent av alle norske kvinner aksess, mens det tilsvarende tallet blant menn er 58 prosent.

Men det er den daglige bruken som er mest oppsiktsvekkende. Mens digi.no den 20. mai i år kunne konstatere at tallet i april 1990 faktisk var lavere enn det var i samme måned i 1998. Overskriften den gang var "Få nordmenn bruker Internett hyppig"og viste til at kun 361.000 nordmenn benyttet nettet daglig i vårmåneden, ifølge Gallup.

Det var ikke før i august at tallet steg betraktelig (550.000). Og de siste månedene har det vært en sensasjonell stigning: I september var tallet 702.000, i oktober 728.000. Og i november nesten 800.000 daglige internettbrukere i Norge.

Følg InterTrack i digi.no


Halv million husstander med modemet på
Den daglige nettbruken stuper (til sengs)
Få nordmenn bruker Internett hyppig
Gallup: Daglig bruk av Internett gikk "signifikant" ned
Signifikant tabbe fra Gallup, bunnotering var topptall
Gratis Internett ga rekordtilgang
Stabil høy nettbruk

InterTrack November 1999 Oktober 1999 Endring i tusen
Daglig bruk 798.000 728.000 + 70.000
Månedlig bruk 1.577.000 1.444.000 + 133.000
Tilgang, personer 2.028.000 1.869.000 + 159.000
Tilgang, husstander 702.000 615.000 + 87.000

Kilde: Norsk Gallups InterTrack-måling for november 1999. Antall intervjuer gjennomført: 3.084.

Til toppen