Norsk IKT-delegasjon i India

Handelsminister Børge Brende og Abelia-sjef Paul Chaffey er i India for å presentere norske IKT-bedrifter.

Handelsminister Børge Brende og Abelia-sjef Paul Chaffey er i India for å presentere norske IKT-bedrifter.

Abelia-leder Paul Chaffey leder den norske næringslivsdelegasjonen som er med nærings- og handelsminister Børge Brende til India denne uken. Med i delegasjonen er også flere av Abelias medlemsbedrifter innen IKT, forskning og rådgivning.

Det er lagt opp til et omfattende program for å presentere norske bedrifter overfor indisk næringsliv og næringslivsorganisasjoner. Delegasjonen skal besøke New Dehli, Bangalore og Mumbai, forteller Abelia.

De norske bedriftene vil blant annet presentere seg gjennom egne seminarer om IKT, bioteknologi, maritim sektor og reiseliv. I tillegg er det lagt opp til bilaterale møter mellom norske og indiske bedrifter.

Paul Chaffey vil i løpet av oppholdet i New Dehli besøke ledelsen i den indiske IKT-organisasjonen Nasscom (National Association of Software and Services Companies) og delta i NHOs rundbordskonferanse med den indiske næringslivsorganisasjonen FCCI sammen men en del utvalgte norske og indiske bedrifter.

På dette møtet vil det blant annet bli diskutert hvordan en kan legge forholdene bedre til rette for økonomisk samarbeid og investeringer. I Bangalore vil norsk IKT og bioteknologi bli markedsført overfor indisk næringsliv gjennom egne seminarer.

– Vi har våre fortrinn på litt ulike områder. India er åpenbart svært konkurransedyktig når det gjelder outsourcing av ulike driftsoppgaver. Men norsk, kunnskapsbasert næringsliv har også store muligheter i et raskt voksende indisk marked. Etterspørselen etter forsknings- og kunnskapsbaserte produkter og tjenester vil øke sterkt i India framover. Det er derfor viktig at vi også bygger langsiktige økonomiske og politiske samarbeidsrelasjoner, sier Chaffey.

Til toppen