Norsk industri må tenke telekom

- Norske bedrifter har tenkt for mye på egen industri og i alt for liten grad tatt opp i seg endringene som skjer innenfor telekom, sier administrerende direktør i Telenor Mobil, Stig Herbern. Han mener flere norske bedrifter må satse på telekom-rettet virksomhet.

- Norske bedrifter har tenkt for mye på egen industri og i alt for liten grad tatt opp i seg endringene som skjer innenfor telekom, sier administrerende direktør i Telenor Mobil, Stig Herbern. Han mener flere norske bedrifter må satse på telekom-rettet virksomhet.

Herbern peker på et finsk selskap som heter Nokia som for ti år siden hentet sine største inntekter fra gummi-virksomhet, og tyske Mannesmann som knapt nok syntes i markedet før selskapet fikk egen mobillisens.

Telenor/Telias norske mobilsjef utfordrer norsk industri som har levd av egen industriproduksjon til å tenke nytt.

- Bedriftene har tenkt for lite på at det er mulig å endre forretningsinnholdet og endre grensene for hva en skal drive med. En kan ta opp i seg det beste som finnes i markedet, sier Herbern, og viser spesielt til telekom og mobilbasert virksomhet.

Og Herbern vil gjerne bidra til at norske bedrifter etablerer seg innenfor telekom.

- Vi deler gjerne den kunnskapen vi sitter på med andre selskap, understreker Herbern.

Han får støtte fra administrerende direktør i Ericsson AS, Tor Frydenlund, som mener det er viktig at norsk industri griper sjansen. - Men de må gå i gang nå for å være klar med tjenester og løsninger når de nye mobilnettene basert på UMTS kommer.

Frydenlund sier at jo tidligere UMTS-lisenser blir tildelt i Norge, jo raskere kan norsk industri dra nytten av å være tidlig ute som leverandører til mobilsystemene.

Til toppen