BEDRIFTSTEKNOLOGI

Norsk Investorforum kjøper gjerne Terminalbygget

- Så langt det rekker, er vi positive til det regjeringen uttaler om IT-Fornebu, sier generalsekretær Per Morten Vigtel i Norsk Investorforum. - Men våre forslag forbigås i taushet, og regjeringen skjønner ikke at det må handles raskt.

Eirik Rossen
18. mai 1998 - 13:20

Vigtel pulserer av den utålmodigheten han så sårt savner hos næringsminister Lars Sponheim.

- Det må tas konkrete avgjørelser om hva som skal skje med tomtene og med terminalbygget. Regjeringen snakker om at man ikke skal legge føringer. Men ønsker man IT på Fornebu, ligger jo dette ønsket som en føring allerede. Vi vil at staten skal være med på å utvikle området. De behøver ikke spytte inn penger for å være med. Men de må markere seg, ta standpunkt og delta i prosjekter. Det er klart vi skjønner at IT-Fornebu må utvikles på forretningsmessig grunnlag. Det er hele kjernen i vår virksomhet. Vi vil overta til markedspris. Vi er klare til å kjøpe eller leie Terminalbygget, prisen er et forhandlingsspørsmål.

Vigtel er oppgitt over det han oppfatter som et treigt statshierarki.

- Vi er inne i et samfunnsmessig paradigmeskifte der ting skjer svært raskt, og der det er nødvendig med raske beslutninger for at Norge skal bevare sin internasjonale konkurranseevne. Statshierarkiet greier ikke å snu seg raskt nok. Det er overraskende at man ikke en gang vil diskutere.

Vigtel skjønner godt at formelle rutiner gjør det vanskelig å finne penger på budsjettene.

- Derfor foreslår vi omveier, slik at det ikke skal bli nødvendig for Staten å mase fram bevilgninger i den størrelsesorden som virkelig vil monne. En av disse er å bruke leieinntekter fra terminalbygget for å finansiere studieplasser. Dette forslaget er kjent, men drøftes ikke i meldingen fra regjeringen.

Meldingen IT-kompetanse i et regionalt perspektiv åpner for flere nasjonale sentra, ikke bare et nytt på Fornebu.

- Vi er enige i dette. Men meldingen og all tenking ellers i regjeringen ser bort fra knallhard internasjonal konkurranse. IT-revolusjonen er global. Norge er nødt til å konsentrere ressurser for at nasjonen skal kunne hevde seg. Vi må finne nye løsninger i utdanning og næring. Det vi gjør må være godt nok og sterkt nok til å hevde seg internasjonalt, uansett om vi gjør det i Oslo, Stavanger eller Trondheim.

Derfor understreker Norsk Investorforum hvor viktig det er at kunnskapssentre også må kunne hevde seg kommersielt.

- Dette momentet tas ikke opp av regjeringen. Det er overraskende. Ny næringsvirksomhet må kunne hevde seg i kraft av seg selv. Fordelen med IT-Fornebu er nettopp dens sterke kommersielle karakter, mener Vigtel, som ikke er imponert over tiltakene regjeringen foreslår for å møte kompetansekrisen.

- De setter bare inn småpenger. Vårt forslag gir IT-utdanningen langt flere ressurser. Å gi terminalbygget til en utdanningsstiftelse kontrollert av utdanningsinstitusjonene betyr nettopp at leieinntektene vil kunne brukes til å finansiere studieplasser. I tillegg skulle Norsk Investorforum skjenke 100 millioner kroner til et kunnskapsfond.

Nye studieplasser er ikke nok. Derfor ønsker Vigtel å opprette et nettbasert etter- og videreutdanningssenter for å drive distribuert undervisning i et samarbeid med bestående institusjoner over hele landet.

- Dette er ikke bare nyansering av en kurs. Det er snakk om fundamentale nye grep for en vesentlig økning av kompetansenivået, ved å gi et tilbud til mennesker som allerede er i arbeidslivet, og der vi raskest kan øke utdanningsnivået. Sintef og NTNU har sagt seg interessert i dette. Fjernundervisning i Tromsø er vel og bra, men kompetansen der gjelder bare telemedisin. Tromsø kan ikke gjøre så mye for å fremme allmenn IT-kompetansen.

Et viktig poeng for Vigtel er at Norge må organisere den kompetansen vi har, og utnytte den bedre til å heve kompetansenivået.

- Det går raskere å videreutdanne de med kunnskap enn å utdanne nye folk.

I ukene framover vil Vigtel og hans kolleger bruke enhver anledning til å argumentere for sine forslag.

- Det er klart det kan tenkes andre modeller enn de vi legger fram. Men det som er nødvendig, er å innse at den kursen regjeringen legger seg på i dag, går i gal retning. Det må satses på distribuert undervisning, i nært samarbeid med næringslivet.

For å bidra til de konkrete stortingsvedtakene Vigtel mener landet trenger, vil Norsk Investorforum diskutere med alle partiene på Stortinget. Viktige opposisjonspartier som Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet har sagt seg enige i mye av det IT-Fornebu foreslår. Kanskje Vigtel ler både seinere og bedre enn Sponheim.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.