Norsk-islandsk internettselskap gjør comeback

Det norsk-islandske Internett-selskapet Infostream gjør et meget sterk come-back etter et katastrofalt fjorår. Selskapet har kjendis-investorer som bakmenn og kan vise til en sterk emisjon når de nå entrer Oslo Børs. Det ser ut til å gå mot en omsetning på 100 millioner og et resultat før skatt på ni millioner kroner.

Det norsk-islandske Internett-selskapet Infostream gjør et meget sterk come-back etter et katastrofalt fjorår. Selskapet har kjendis-investorer som bakmenn og kan vise til en sterk emisjon når de nå entrer Oslo Børs. Det ser ut til å gå mot en omsetning på 100 millioner og et resultat før skatt på ni millioner kroner.

Året 1999 ser adskillig lysere ut for Internett-kjendis Knut Jørstad og mannskapet i Infostream som først og fremst består av internettprogrammerere. I en melding til Oslo Børs i forbindelse med børsintroduksjonen som er nær forestående, melder selskapet om en omsetning på 100 millioner og et resultat før skatt på ni millioner kroner for inneværende år.

Tall fra Brønnøysund viser at resultatene for fjoråret var på 17,6 millioner kroner i tap før skatt på en omsetning på 72,5 millioner. Året før skal det ifølge regnskapet ha vært 3,5 millioner i overskudd. Styreformann Harald Dahl i Infostream sier imidlertid til digi.no at fjorårstapet ikke var så stort, til tross for at dette er rapportert inn til Brønnøysund.

I forkant av børsintroduksjonen nå i sommer skal selskapet ha omarbeidet regnskapene sine de tre siste årene. Dahl, som er tidligere aksjemegler i Saga Securities, opplyser at dette er på grunn av den nye regnskapsloven som trådte i kraft fra nyttår. Dermed er fjorårets resultat justert ned til minus 15,1 millioner før skatt, mens 1997 og 1996 viser små overskudd på 1 og 1,5 millioner.

Uansett om det ble 15 eller 18 millioner på minussiden; fjoråret var slett ikke lystig for Infostream som blant annet var gjennom en fusjon med det norske internettselskapet Intervett med nevnte Jørstad som sentral aktør.

Infostreams styre skriver i sin årsberetning at resultatet ikke var tilfredstillende. I tillegg til avviklingen av London-kontoret, har det vært kostnader i forbindelse med etablering av kontor i Stockholm. Og ikke minst avskriving av aktiverte utviklingskostnader som beløp seg til fem millioner norske kroner i fjor.

Etter at disse engangskostnadene er tatt, skal det ikke lenger finnes utviklingskostnader i selskapets balanse.

Intervett med Knut Jørstad og Steinar Kjærnsrød (gründer i gamle Schibsted Nett, forgjengeren til SOL) slo seg altså sammen med programvarefolket med tyngdepunkt på Island i fjor sommer.

Dermed vokste selskapet til nesten 120 mennesker hvorav 68 befinner seg i Reykjavik, 32 i Oslo, 12 i Stavanger og seks i Stockholm. I dag har selskapet vokst ytterligere og rommer 132 mennesker.

Nå håper Infostream etter hvert å ruste opp kontorene både i Oslo og i Stockholm med henholdsvis 80 og 50 ansatte, altså 130 til sammen bare i de to skandinaviske hovedstedene. De skal bygge størrelse for å kunne konkurrere med adskillig større internasjonale konkurrenter som for eksempel USWeb/CKS som også befinner seg på det norske markedet.

Dahl hevder å ha mye større kontroll nå enn da Infostream prøvde seg med et London-kontor i juli 1997. Sommeren 1997, før Intervett kom inn i bildet, fusjonerte Carpe AS med Infostream ASA. Med komponenter fra sitt eget komponentbibliotek i kofferten prøvde de seg i fjor seriøst på det britiske finansmarkedet i City. Det varte knapt to år (til mai 1999) og var en svært kostbar fornøyelse.

- Vi klarte ikke å bygge opp organisasjonen og få de lokale menneskene som vi trengte. Kontoret var vel fem personer på det meste, og erfaringen kostet selskapet 3,5 millioner kroner. Etter nedleggelsen av London-kontoret har vi fullt og helt satset på den nordiske regionen, sier styreformannen.

I løpet av tre års tid skal man igjen forsøke å ekspandere i Europa, til tross for den britiske miséren. De går ikke svanger med noe amerikansk eventyr.

Virksomheten er basert rundt Infostream Suite, en egenutviklet applikasjonpakke for Internett som Dahl kaller for et komponentbibliotek. Tre hovedmoduler befinner seg i biblioteket; en for kundetransaksjoner i banker og fonds, en annen for kursinformasjon og en tredje et publiseringsverktøy for bedrifters intra-, inter- og ekstranett.

- Vi er mer ingeniørene i hvite frakker som satser på integrasjon av internettløsninger i bedriftene enn et et tradisjonelt webbyrå. De ansattes gjennomsnittlige utdannelse er på fire og et halvt år, de er 33 år pluss, har to til tre jobber bak seg, og 48 stykker har mastergrad, mens tre sitter med doktorgradtitler, sier Dahl. Han er overbevist om at Blindern er et ypperlig sted å rekruttere folk fra.

Dahl innrømmer at stemningen i fjor høst ikke var spesielt hyggelig i selskapet. Til tross for fusjonen og umiddelbare børsplaner var det da heller ikke mye man hørte fra et selskap som slet med driftsproblemer.

Omslaget kom dagen da man bestemte seg for å fokusere både regionalt og på antall produkter man skulle tilby kundene. Infostream hadde satset mye penger på et bredt spekter i Infostream Suite og nå skulle altså konseptene kuttes drastisk

Mens det tidligere var snakk om ti til tolv ulike produkter er man nå nede på tre hovedprodukter. Dermed ble det et stragisk fokus på færre markeder, noe som også fikk konsekvenser for de ansatte i selskapet.

Det innfusjonerte konsulentselskapet Intervett fikk i høyeste grad merke problemene og strategiendringen. I fjor høst ble ti årsverk funnet overflødige, og ansatte ble sagt opp. Det var folk med administrative oppgaver, noe overlapping, men ikke minst konsulenter det ikke var bruk for på grunn av at en del produkter ble fjernet fra porteføljen.

Dahl mener at denne refokuseringen nesten umiddelbart ga effekt; i første kvartal i år har selskapet hatt en omsetning på 24,4 milioner kroner med et overskudd på 2,4 millioner. Etter første halvår regner man med i underkant av 50 millioner i omsetning og et resultat på 3,5 millioner. Andre halvår skal altså gå svært bra hvis man skal nå opp i målet på ni millioner i overskudd.

Tegningsresultatet etter selskapets offentlige emisjon som ble avsluttet 28. juni var slett ikke ille: Transaksjonen ble overtegnet over ni ganger. Totalt antall aksjer tilgjengelig var 7.425.012 og i tillegg tegnet de ansatte seg for nesten to millioner.

Blant de finanskjendisene som står bak selskapet finner vi navn som Jan Haudemann Andersen og Øystein Stray Spetalen.

Til toppen