Norsk IT-eksport står nesten stille

Norsk IT-eksport er ikke stor fra før og viser ingen vekst i 2003, forteller Statistisk Sentralbyrå.

Norsk IT-eksport er ikke stor fra før og viser ingen vekst i 2003, forteller Statistisk Sentralbyrå.

Norge eksporterte informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) for 12,1 milliarder kroner i fjor. Dette var en økning på 0,8 prosent fra 2002.

I fjor importerte vi samtidig IKT-varer for 29,9 milliarder kroner, noe som er 1,1 prosent mer enn året før.

Eksporten av IKT-varer utgjorde seks prosent av Norges totale eksport av tradisjonelle varer i fjor. Importen av IKT-varer sto for 10,8 prosent av all import til Norge.

Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) for utenrikshandel med IKT-varer for 2003.

IKT-varene består av telekommunikasjonsutstyr, forbrukerelektronikk, datamaskiner, elektroniske komponenter, kontormaskiner og måle- og kontrollutstyr. Programvare er ikke inkludert i tallmaterialet.

Telekommunikasjonsutstyr eksporteres mest, mens datamaskiner er den største varegruppen for import.

Eksporten av IKT-varer var størst fra Oslo og Akershus med 3,9 milliarder kroner i 2003. Lavest var eksporten fra Hedmark og Oppland med 55 millioner kroner.

Til toppen