Norsk IT-elite sammen i ny type allianse

Syv av Norges største IT-selskaper, blant annet Telenor, Fast og Opera går sammen for å utvikle trådløs teknologi.

Syv av Norges største IT-selskaper, blant annet Telenor, Fast og Opera går sammen for å utvikle trådløs teknologi.

Syv av Norges største og mest fremgangsrike IT-selskaper annoserte i dag et samarbeidsform som er helt ny i Norge.

Bak samarbeidet står disse selskapene: Birdstep Technology, Comperio, Fast Search & Transfer, Nera Satcom, Opera Software, Radionor Communications og Telenor.

Selskapene skal samarbeide gjennom et nytt, felleseid selskap som heter Movation. Målet er å utvikle nye selskaper og ny teknologi innen trådløse nett og mobiltelefoni.

"Gjennom det nye selskapet vil partene skape en kreativitetsarena der eksperter med ulik faglig bakgrunn og kompetanse kan utnytte sin kunnskap på nye måter for å skape innovasjon. Målet er å øke verdiskapingen gjennom eksport", skriver styreformann i Movation, Hans-Christian Haugli som til daglig er forskningssjef i Telenor.

I utgangspunktet har ikke de syv selskapene bidratt med noen ansatte. Med til sammen 3,5 millioner kroner skal man opprette et sekretariat.

- Vi tar temaer som dukker opp i diskusjonene mellom eksperter fra selskapene. Når vi finner muligheter som ikke noen av de syv partene ikke selv kan ta tak i, skal Movation plukke ut de som har mest markedspotensiale, forteller Haugli til digi.no. For realisere dem skal vi så ansette utviklingteam. Om disse kommer til å bli organisert innen Movation eller som eksterne selskaper får vi vurdere fra tilfelle til tilfelle.

Haugli forteller at slik blir det også med finansieringen av de selskaper som skapes gjennom Movation. De syv selskapene vil få muligheter til å investere ettersom de er interessert. Men Movation skal også kunne søke på offentlige virkemidler og få inn venture-selskaper i forbindelse med finansiering av prosjektene.

digi.no påpeker at trådløse nettverk og mobil teknologi er veldig brede tema og spør om Haugli kan gi et eksempel på hva Movation vil vurdere.

- Jeg ønsker ikke å være veldig konkret, men søk og annonsering på mobiltelefoner er et tema vi skal se på, forteller Haugli til digi.no.

Til toppen