Norsk IT går så det suser

Tall som ble lagt fram på årsmøtet i ITF (IT-næringens Forening) 11. februar, bekrefter inntrykket av en svært dynamisk vekstnæring.

Tall som ble lagt fram på årsmøtet i ITF (IT-næringens Forening) 11. februar, bekrefter inntrykket av en svært dynamisk vekstnæring.

ITF-sjef og Nera-direktør J. Cato Halsaa.
J. Cato Halsaa.

Informasjonsteknologinæringens Forening ITF er en del av TBL, Teknologibedriftenes Landsforbund. De 78 medlemsbedriftene har en samlet omsetning på 14 milliarder NOK og 11.300 ansatte. 85 prosent av norsk IT-eksport kommer fra ITFs medlemmer, og denne eksporten vokser med en årstakt på over 15 prosent.

– IT-industri-suksess måles i eksport, ynder ITF-sjef og Nera-direktør J. Cato Halsaa å understreke. Han trekker også gjerne fram statsminister Torbjørn Jaglands IT-politiske leitmotiv: IT-næringen står i dag for nærmere 10 prosent av verdiskapningen i Norge, og andelen er voksende. IT-næringen vil gå forbi olje og gass i økonomisk betydning, og vil ha langt mer direkte betydning for menneskers liv og atferd.

ITF driver en økonomidatabase for å holde oversikt over utviklingen i norsk IT-industri. Herfra kommer disse tallene, som dreier seg om 206 norske IT-bedrifter, altså langt ut over ITFs egne medlemmer, hver med en egen industriell verdiskapning og omsetning på over fem millioner kroner:

År omsetning ansatte resultat
1992 20,9 mrd kr 19.400 100 mill kr
1993 21,7 mrd kr 20.300 541 mill kr
1994 24,4 mrd kr 21.500 743 mill kr
1995 27,0 mrd kr 22.200 986 mill kr

Fra TBLs landsundersøkelse kommer følgende momenter for 1996 og 1997. Omsetningen ventes å øke med beskjedne tre prosent fra 1995 til 1996, med 12 prosent fra 1996 til 1997. De tilsvarende tallene for eksporten er hhv 4 og 14 prosent, for hjemmemarkedet hhv 3 og 9 prosent.

– De tilsynelatende svake tallene for 1996 skyldes ekstraordinære telekontrakter i 1995 som man ikke kunne vente ble gjentatt året etter, sier Halsaa. – Merk den store bedringen i lønnsomhet de siste årene. Bransjen har en samlet børsverdi på 28 milliarder kroner. Det investeres 2,7 milliarder kroner i egen forskning og utvikling.

Ifølge Halsaa er det to skjær i sjøen: internasjonalt forskningssamarbeid og mangler ved den høyere IT-utdanningen her i landet.

ITF peker på at EØS gjør Norge til deltaker i EUs operative forskningssamarbeid. Men EUs Information Society inngår ikke i EØS-avtalen. – Norge har følgelig ikke full adgang til Information Society eller til pilotprosjektene til G7-landene, understreker ITF i en kommentar til planleggingsminister Bendik Rugaas' IT-politiske redegjørelse til Stortinget, der disse prosjektene ble nevnt, men der Norges manglende tilgang ikke ble kommentert.

ITF er bekymret over at høyere IT-utdanning ikke inngår i regjeringens IT-plan for utdanning, trass i forpliktende uttalelser om at Norge må være i forkant utdanningsmessig. Derfor var IT-kompetanse i Det norske hus hovedtemaet på årskonferansen 11. februar.

Til toppen