Norsk IT-næring for slapp

Norsk IT-bransje har fått pepper fra mange hold. Handelshøyskolen BI har nå foretatt en såkalt Porter-studie som fastslår at vi har et ubrukt potensial når det gjelder å ta i bruk og utvikle en egen IKT-produksjon.

Norsk IT-bransje har fått pepper fra mange hold. Handelshøyskolen BI har nå foretatt en såkalt Porter-studie som fastslår at vi har et ubrukt potensial når det gjelder å ta i bruk og utvikle en egen IKT-produksjon.

IT-næringens interesseorganisasjon IKT-Norge har deltatt aktivt i Porter-studien fra BI, og mener at vi som nasjon må bidra til å stimulere IT-næringen slik at potensialet kan utnyttes bedre.

- Norge har vært svært lite flink til å kommersialisere idéer, produkter og tjenester. Vi har i flere epoker vært ledende i verden på nyvinninger innen teknologi. Eksempler på dette er objektorient programvare , verdensledende på minimaskiner, første land i verden etter USA til å ta i bruk Internett og vi var sterkt involvert i utviklingen av GSM-standarden. Men dessverre har disse teknologiske sprangene blitt stående som historiske parenteser, skriver organisasjonen i en pressemelding.


Fredrik Syversen, konsulent i IKT-Norge, gjør oppmerksom på at mange mener fremgamgsmåten studiet er foretatt på er gammeldags. Likevel legger han til at vi må etablere IT som en egen næring, ikke bare importere. Undersøkelsen peker på at nordmenn bruker IT på gal måte - vi tar ikke ut potensialet. - Vi bruker ikke nok energi til å finne ut hvordan vi kan bruke teknologien bedre, sier han til digi.no.

- Hva kan gjøres?

- Hjemmemarkedet er ikke stort nok til at vi kan starte en egen industri - vi må ut, sier Syversen og forteller om IKT-Norges UT-prosjekt.

- Fortsatt er det altfor få bedrifter som våger seg ut på eksportmarkedet. Skal vi greie å skape en levedyktig norsk IT-næring er eksport en forutsetning, for enten vi liker det eller ikke så er det norske IT-markedet for lite til å skape en sterk næring. På denne basis har IKT-Norge i samarbeid med Norges Eksportråd tatt initiativ overfor Nærings og IT-departementet for å få opprettet et eksportprosjekt for IKT-næringen. Prosjektet har fått navnet UT.

Norges Eksportråd har lagt opp en strategi som er spesielt tilrettelagt for IT-bransjen. Eksempler er råd i forbindelse med messebesøk, kunnskapsformidling, partnersøk og distribusjonsavtaler.

Videre nevner Syversen Connect-prosjektet, som er et amerikansk arrangement IKT-Norge vil prøve å lage en norsk vri på.

IKT-Norge har besluttet å påta seg ansvaret ved å starte Connect Norway. Ideen kommer fra University of California, San Diego, der Connect ble startet i 1985 på inititativ fra lokalt næringsliv. Bakgrunnen for dette var at den lokale militærindustrien ble kraftig nedbemannet, med høy arbeidsledighet som resultat.

Gjennom Connect er det blitt skapt over 400 nye bedrifter i denne regionen. Disse bedriftene har i sin tur skapt mer en 100.000 nye arbeidsplasser. Gjennom ulike Connect-aktiviteter har bedriftene benyttet mer enn 20 milliarder kroner i risikovillig kapital.

- Det spesielle med Connect-konseptet er at universitetsmiljøene får en sentral rolle, samtidig som Connect bare vil være åpent for prekvalifiserte investorer. Hensikten er at gode idéer tidlig skal få muligheten til å bli realisert, og ikke minst at gründerne skal kunne føle seg trygge på at de ikke blir kastet til haiene.

Dette vil, ifølge Syversen, resultere i at Norge får muligheten til å kommersialisere IT på en bedre måte.

Til toppen