Norsk IT-næring trives med svak krone

Den eksportintensive delen av norsk IT-industri trives godt med den svake krona. Så lenge situasjonen holder seg stabil akter heller ikke importørene å klage.

Den eksportintensive delen av norsk IT-industri trives godt med den svake krona. Så lenge situasjonen holder seg stabil akter heller ikke importørene å klage.

Siden januar i år har kursen på amerikanske dollar steget med rundt 20 prosent, og skulle den holde seg på dagens nivå rundt 7,60 ser det ut til at alle parter blir fornøyd. Naturlig nok er det eksportbedriftene som smiler bredest.

- Vi er svært komfortable med situasjonen slik den er i dag sier finansdirektør i Tandberg Data, Erik Normann, til digi.no. Han forklarer at 96 prosent av omsetningen til Tandberg Data kommer fra eksport og hovedsakelig er avtalene bundet opp til amerikanske dollar. Selskapet fikk likevel ikke den helt store gevinsten i første halvår, men dette skyldes først og fremst at selskapet sikrer seg posisjoner for å sørge for en jevn inntjening.

- Vi sikrer valutaen på nivåer vi kan leve med, og fikk derfor lite ut av den kraftige oppgangen. Skulle dollarkursen holde seg der den er i dag vil dette gjøre større utslag, forklarer Normann.

For Tandbergs andre avlegger, Ask ASA, er situasjonen noe mer broket. Selskapet handler også med andre valutaer, men på lik linje med Tandberg Data er også dette selskapet opptatt av å unngå for store utslag av dette uforutsigbare elementet.

- Vi kjøper til tider mye komponenter fra Japan, i tillegg til at vi har en stor del av salget i Tyske mark. At vi sikrer i utenlandsk valuta er derfor viktig for å ikke få så store utslag på bunnlinjen, sier økonomidirektør Vidar Kinn i Ask ASA til digi.no. Kinn legger for øvrig til at dollarstigningen likevel bidro til å gi selskapet en positiv finans første halvår. Det ideelle for Ask hadde imidlertid vært at også tyske mark hadde styrket seg.

- 40 prosent av salget i Ask skjer i tyske mark, så det viktigste for oss er at kronekursen generelt holder seg nede, sier Kinn som har sine tvil til at kronen vil holde seg lav i det påfølgende halvår.

- Jeg tror norske kroner generelt er underpriset, og at denne vil justere seg opp når den politiske situasjonen stabiliserer seg etter valget, sier Kinn.

Også Visma er eksponert for svingninger i valutaen, men selskapet har fortsatt en god del av omsetningen sin i norske kroner. Til gjengjeld har selskapet ingen rutiner for å sikre seg mot svingninger.

- Vi har planer om å etablere slike rutiner, for øyeblikket nyter vi imidlertid godt av den svake norske valutaen, sier administrerende direktør i Visma, Jarle Dragvik, til digi.no.

Heller ikke Ark-konsernet ser ut til å ha tatt skade av valutautviklingen det siste året, til tross for at Skrivervik og til dels også Netcenter kjøper mye varer fra utlandet.

- Vi sikret agio-delen første halvår godt, og gikk omtrent i balanse. Skulle situasjonen holde seg stabil kan vi heller ikke klage på dette, sier økonomidirektør i Ark-konsernet, Svein Rakne. Han forklarer at høy dollarkurs kan tas igjen gjennom høyere priser uten at man får de helt store utslagene på omsetningen.

Til toppen