Norsk IT slår an innen automatisk tollbehandling

KSD-systemet for automatisk tollbehandling skal for alvor selges til internasjonale storbedrifter.

KSD-systemet for automatisk tollbehandling skal for alvor selges til internasjonale storbedrifter.

Det bransjeorienterte norske programvarehuset KSD Software har, i tillegg til sine logistikkløsninger, også utviklet et IT-system for automatisk tollbehandling. Dette systemet, KSD CWW (Customs World Wide) ligger til grunn for det selskapet håper skal bli et lite stykke norsk eksporteventyr.

KSD CWW håndterer alle tollregler i forskjellige land, og lar flernasjonale selskaper gjennomføre all tollbehandling i ett og samme system i alle land. Løsningen er svært lønnsom for eksport- og iimportnæringen, og for transportører og speditører. Det er, ifølge selskapet, få om noen internasjonale konkurrenter med den tilsvarende flernasjonal løsning. Siden systemet også kan integreres mot økonomisystemer, kan det bidra til å automatisere hele import-/eksportprosessen fra ordre via frakt og tollbehandling til fakturering og regnskapsføring.

I våres utvidet KSD tallet på ikkenordiske datterbedrifter til seks, etablert i England, Tyskland, Frankrike, Italia, Belgia og Nederland. Det tegnet også partneravtale med to store internasjonale aktører innen økonomisystemer. Den videre utviklingen av systemet skjer i nært samarbeid med en stor flernasjonal kunde.

Internasjonaliseringsprosessen går etter planen, sier administrerende direktør Svenn Widerberg i en pressemelding. Den skal videreføres gjennom pågående søk etter partnere og forhandlere der KSD har datterselskaper.

KSD ble etablert i 1995. Omsetningen økte fra 28,7 millioner kroner i 2001 til 34 millioner kroner i 2002, samtidig som resultatet ble bedret fra 1,2 millioner kroner til 2,5 millioner. I 2003 regner bedriften med sine 40 ansatte å omsette for 40 millioner kroner, og oppnå et overskudd på 4 millioner. Blant kundene er Posten Norge, Posten Sverige, SAS Cargo, CargoNet, NorCargo Thermo, Helly Hansen og Hydro.

Til toppen