Norsk Java-askeladd med global appell

Norske KonaSoft fenger med sin Proclets Java-teknologi, som selskapet skal vise på Java Internet Expo til uken. - Hvis vi skal få aksept i markedet for denne teknologien, må det skje på denne messen, sier markedssjef Henrik Mandal til digi. Sun-importøren Skrivervik Data har forsøkt å kjøpe selskapet - hitil uten hell.

Norske KonaSoft fenger med sin Proclets Java-teknologi, som selskapet skal vise på Java Internet Expo til uken. - Hvis vi skal få aksept i markedet for denne teknologien, må det skje på denne messen, sier markedssjef Henrik Mandal til digi. Sun-importøren Skrivervik Data har forsøkt å kjøpe selskapet - hitil uten hell.

KonaSoft AS er navnet på et nystartet norsk firma som tar sikte på å erobre en solid del av Java-markedet. Teknologien de sålangt er alene om, er basert på såkalte proclets. Disse skal komme i tillegg til Java applets og servlets, slik at man får en trelags modell for databasetilknytning.

Firmaet drar allerede 21. august til USA for å delta på årets store "happening" i Java-industrien, Java Internet Expo. Selskapet har få dager å forberede seg til dette meget viktige møte med de store aktørene i markedet.

Markedssjef i KonaSoft, Henrik Mandal, er spent foran turen:

-Hvis KonaSoft skal få aksept i markedet for denne teknologien, må det skje på denne messen, sier han til digi.

Interessant for Skrivervik

KonaSoft reiser sammen med Skrivervik Data til Java Internet Expo. Skrivervik Data har etter det digi kjenner til forsøkt å kjøpe KonaSoft uten å lykkes. Skrivervik Data vil ikke kommentere dette, men markedssjef Tosten Tøfte bekrefter at KonaSoft har utviklet en teknologi som er interessant også for Skrivervik.

-De tenker stort og har så langt gjort tingene riktig, sier Tøfte videre.

-KonaSoft har funnet en nisje hvor Sun ikke kommer til å dekke markedet alene. Det som blir spennende å se nå, er om de klarer å skaffe nok kapital for å lykkes i markedsføringen internasjonalt, sier han.

KonaSoft har valgt en utradisjonell bedriftsstruktur: Utviklerne sitter i Kiev i Ukraina, advokatbistanden i Florida, mens ledelsen holder til i Oslo. De tar fatt på en stor oppgave når de nå skal ut og overbevise både norske og utenlandske firmaer om at Java har beveget seg fra å være et ustabilt leketøy til å være et språk fullt på høyde med C.

Store penger i teknologien

De største programvarebedriftene bruker for tiden mye ressurser på å utvikle kommunikasjonløsninger mot relasjonsdatabaser via Internett. I fremtiden blir trolig dagens SQL-løsninger erstattet med Java. En standard for dette er allerede utviklet og definert av Suns javadivisjon, JavaSoft. Standarden kalles JDBC API - Java DataBase Connectivity Application Programming Interface. Med utgangspunkt i denne standarden har KonaSoft utviklet en JDBC-driver som er en 100% Pure Java-implementasjon av JDBC API. De har også utviklet sin egen "Enterprise Server", som de hevder er den eneste Java-serveren på markedet som er JDBC-kompatibel.

Proclets ligner på, og brukes som, databaselagrede prosedyrer. Dette er en åpen standard som alle kan benytte seg av. Det brukes vanlige JDBC API-kall når proclets kalles opp fra Java applets og sevlets. En proclet gjør det motsatte av JDBC. JDBC sørger for utviklingen av klient-applikasjonene, mens Proclet gjør det mulig å utvikle Java-databasekode på serversiden.

Til toppen