Norsk kabelkjøp vil måtte granskes

Janco Multicom vil måtte regne med å selv bli gransket om selskapet ender som eneste kjøper av Telenor Avidi, både av Konkurransetilsynet og EU-kommisjonen. I Janco mener en at kabel-TV markedet ikke kan regnes som ett marked isolert fra telefoni og internett.

Janco Multicom vil måtte regne med å selv bli gransket om selskapet ender som eneste kjøper av Telenor Avidi, både av Konkurransetilsynet og EU-kommisjonen. I Janco mener en at kabel-TV markedet ikke kan regnes som ett marked isolert fra telefoni og internett.

I Konkurransetilsynet ble ikke kabel-TV markedet vurdert nærmere i rapporten til Arbeids og Administrasjonsdepartementet tidligere i år om konkurransen på telemarkedet, men seksjonssjef i Konkurransetilsynet, Arve Kvåle, sier til Finansavisen at dette vil bli aktualisert ved et oppkjøp.

- Dette er veldig hypotetisk, men hvis det ble en fusjon, ville vi måtte vurdere virkningen nærmere.

Kvåle sier at markedet er svært oversiktlig med to store aktører som kontrollerer store deler av markedet. Han sier at tilsynet så langt har vurdert kabel-TV markedet som et eget marked.

- EU-kommisjonen har kompetanse til å bestemme eksklusivt i denne saken, sier han.

Administrerende direktør i Janco Multicom, Lars Helgerud Andersen, sier til avisen at han mener det er galt å vurdere konkurransesituasjonen for kabel-TV markedet isolert.

Til toppen