Norsk kopibeskyttelse får internasjonal partner

Schlumberger og norske Sospita har inngått en global avtale om utvikling og salg av en ny type vern av digitalt innhold.

Schlumberger og norske Sospita har inngått en global avtale om utvikling og salg av en ny type vern av digitalt innhold.

Den grunnleggende teknologien for denne nye typen kopibeskyttelse ble utviklet av Sospita for halvannet år siden og patentert i september 2001. Den egner seg først og fremst for å beskytte programvare mot piratkopiering og misbruk av lisenser, man kan også tenkes utviklet slik at den også verner andre typer digitalt innhold.

Les også

Den grunnleggende ideen er at programvaren inneholder flere titalls eller hundretalls tusener krypterte kodelinjer. Denne koden overføres til en prosessor på en ekstern enhet, for eksempel en USB-plugg eller et smartkort, der den dekrypteres og kjøres, parallelt med at resten av programmet kjøres på PC-en. Dekrypteringsnøkkelen ligger på den eksterne enheten. Denne regjeres av Sospitas proprietære operativsystem QX som tilbyr en fullverdig plattform for å eksekvere flere smartkortapplikasjoner samtidig.

QX tilbyr en 32 biters virtuell maskin, lisenskontrollert kjøring av kodesnutter ("applets"), brannmuraktig beskyttelse mellom kodesnutter, krypteringsstøtte, og kompilatorer for både C, C++ og Visual Basic.

Schlumberger - nærmere bestemt avdelingen SchlumbergerSema - bidrar med sin "e-gate" teknologi, der en smartkortprosessor nedfelles i en USB-plugg. Enheten er kompatibel med det vanlige ISO-grensesnittet for smartkort, samtidig som det avskaffer behovet for en egen smartkortleser, men bare forutsetter en standard USB-plugg av den typen som alle PC-er er utstyrt med de siste årene. Schlumberger håper at også offentlige smartkortterminaler i minibanker og betalingssystemer vil utstyres med USB-utganger, slik at brukere kan nøye seg med én e-gate-plugg uansett om de skal betale i butikken, ta ut penger fra en minibank, eller kjøre beskyttede applikasjoner på sin PC.


Fordi e-gate kjører under et eget sikret operativsystem, og fordi også dekrypteringsnøkkelen lagres på e-gate, regner Sospita og Schlumberger med at det vil være praktisk talt like vanskelig å hacke systemet som å skrive den beskyttede applikasjonen på egen hånd.

I en egen utredning, tilgjengelig som "white paper" fra Sospitas nettsted, forklarer partnerne hvordan ordningen åpner for en ny type programvarelisensiering, der man betaler opphavet for den reelle bruken av applikasjonen, og ikke bare for en alminnelig bruksrett. Applikasjonen kan lastes ned over Internett, og installeres på PC-en med en bestemt antall timers brukstid. Den krypterte koden som kjøres på e-gate-pluggen omfatter da også en tidsteller som holder rede på hvor lenge applikasjonen faktisk er aktiv. Det innebærer at man vil kunne differensiere prisene ut fra den reelle bruken. Antakelsen er at man vil la seg friste til å betale 50 eller 100 kroner for en applikasjon man bare regner å bruke til korte oppgaver en gang i mellom, mens man ville vegret seg for å måtte betale en fullverdig lisenspris på 500 eller 1000 kroner.

Partnerne tror følgelig at e-gate-løsningen vil både redusere piratkopiering og føre til økt omsetning for programvarebransjen.

Til toppen