Norsk kraftinformatør overtar svensk kundeportefølje

Montel AS som leverer informasjon i sanntid til aktørene i det nord-europeiske kraftmarkedet, overtar 1. september kundeporteføljen til sin svenske konkurrent MasterOn AB.

Montel AS som leverer informasjon i sanntid til aktørene i det nord-europeiske kraftmarkedet, overtar 1. september kundeporteføljen til sin svenske konkurrent MasterOn AB.

Montels nisje er å levere priser, nyheter og annen informasjon til aktører på kraftmarkedet over Internett. Selskapet hevder å være mer enn dobbelt så stort i dette markedet som konkurrentene Reuters og TDN Kraft til sammen. Det har 16 ansatte, hovedkontor i Oslo, og er ellers etablert i Stockholm. Göteborg og Trondheim.

MasterOn har en liknende profil, utvidet med konsulentvirksomhet og webutvikling. Hovedkontoret er i Norrköping. Selskapet har også et kontor i Oslo.

Nettbulletinen Montel Energy News ble lansert i 1997. Det har lesere i Norge, Sverige, Finland, Danmark, Tyskland, England, Belgia, Nederland, Frankrike og Italia. 75 prosent av nysalget er til utenlandske kunder. Kundemassen omfatter produsenter og meklere. Tilbudet ble nylig utvidet til også å gjelde værinformasjon gjennom et distribusjonssamarbeid med TV2-selskapet Storm Weather Center.

Montel er videre distributør av finansinformasjon fra Bridge Information Systems i Norge.

Til toppen