Norsk kunnskapsportal til Danmarks kommuner

Software Innovation og Kommunenes Landsforening (KL) i Danmark har inngått en avtale.

Software Innovation og Kommunenes Landsforening (KL) i Danmark har inngått avtale om levering av en kunnskapsportal og digitalt dokument- og saksbehandlingssystem, heter det i en pressemelding.

Når det danske kommunale landskapet endres 1. januar 2007 vil KL åpne et nytt digitalt kunnskapssenter. Avtalen har en verdi på ca ni millioner norske kroner.

Software Innovations løsning Public 360 skal være i drift fra 1. januar 2007 når kommunene i Danmark samles i større og færre enheter. KLs nye kunnskapssenter skal utvikles i to faser. Først leveres kunnskapsportalen hvor eksisterende og ny kunnskap samles og systematiseres, og hvor en rekke brukergrupper hurtig og presist kan finne og utveksle informasjon, innsikt og nyheter. Et arbeid Software Innovation allerede har begynt.

Etter kunnskapsportalen er satt i drift 1. januar 2007 følger et digitalt dokument- og saksbehandlingssystem (ESDH) som bygger på selskapets Public 360-løsning, som allerede finnes hos mange offentlige institusjoner i Danmark. ESDH-prosjektet som skal integreres med portalløsningen på kl.dk, skal være ferdig innen utgangen av 2008.

Med Public 360 gjøres alle dokumenter til objekter som skal samles og håndteres på tvers av tradisjonelle skillelinjer. I praksis betyr det at informasjon fra et dokument og en sak gjenbrukes i helt nye former og i andre prosjekter, fordi systemet gjør det lett å finne og bruke informasjonen.

Til toppen