Norsk læringsplattform brer seg i Europa

Universitetet i Østerrike vil nå ha Fronter-sjef Roger Larsens digitale læringsplattform.

Norsk læringsplattform brer seg i Europa

Universitetet i Østerrike vil nå ha Fronter-sjef Roger Larsens digitale læringsplattform.

Det siste året har vært et hektisk eventyr for det norske gründerselskapet Fronter. Selskapet som i fjor inngikk en stor avtale med London by om levering av elektronisk læringsplattform til 2 500 skoler, har også siden hatt enorm vekst i det britiske markedet.

Roger Larsen har i mange år ivret for den digitale skolestua. Allerede i 1998 startet han opp med ideen om å satse på kunnskapsdeling på web for prosjektstyring.

Uten drahjelp fra staten, har Fronter i dag klart å få grep på to tredeler av alle høyskoler og universiteter i Norge. Her leder Fronter klart over konkurrenten It's Learning. I antall skoler antas de to å ha like mange.

Selskapet har vokst fra 35 til 85 ansatte på to år og 3,7 millioner lisenser. I 2007 omsatte selskapet for 85 millioner kroner, og satt igjen med 10 prosent i overskudd. Fronter har hovedkontor i Oslo, med tillegg av kontorer i Sverige, Danmark, Holland, Tyskland, Østerrike, Sveits og Storbritannia.

Nå har et av de mest ærverdige og største universitetene i Sentral-Europa valgt norske Fronter som sin læringsplattform. Fronter vant fram i skarp konkurranse med en rekke andre digitale plattformer.

- Fronters svar på anbudet Software and services for the eLearning-infrastructure for the university of Vienna var mest attraktivt med tanke på pris og funksjonalitet, sier Peter Rastl, direktør for Universitetets Computer Service avdeling.

Etter grundige tester og en lang anbudsprosess ble Fronter valgt på grunnlag av en totalvurdering av kostnadsbilde, fleksibilitet og support. Fronter-plattformen erstatter Blackboard Vista og implementeres allerede fra høstsemesteret 2008.

Det østerrikske universitetet har valgt en campusløsning som dekker hele universitetet, og de vil selv drifte systemet på egne servere. Avtalen med Fronter går over 5 år og dekker systemoppgraderinger, kundestøtte og kursing.

I oktober starter jobben med å flytte en 4 500 e-læringskurs over fra den gamle plattformen til Fronter plattformen. Fronter vil fasilitere denne overgangen. Fra og med mars 2009 vil Fronter plattformen være rullet ut til hele universitetet med full funksjonalitet.

Norske Fronter har i løpet av få år utviklet seg til å bli en av Europas fremste leverandører av læringsteknologi til skoler og universiteter. Oslo kommune er Fronters største kunde i Norge, med i alt 177 skoler.

Til toppen