Norsk Linux-bok solgt i 22.000 eksemplarer

David Elboths "Boken om Linux" er oversatt til engelsk og svensk og kommer i enda et norsk opplag denne måneden.

Det første opplaget av Boken om Linux kom i august 1999 og bestod av 2000 eksemplarer. Det ble utsolgt etter to og en halv måneder. Det neste, også på 2000 eksemplarer, kom i oktober samme år, og ble utsolgt etter sju måneder. Siden er det kommet enda to norske opplag som begge er utsolgt fra forlaget IDG Books Norge. Det amerikanske forlaget Prentice Hall har utgitt en oversettelse til engelsk, med tilpasninger til det amerikanske markedet, under tittelen The Linux Book. En svensk oversettelse med tilsvarende tilpasning til det svenske markedet, Grunderna i Linux, er utgitt av fagbokforlaget Studentlitteratur.

Les også

Til sammen regner forfatteren David Elboth med at boka er solgt i rundt 22.000 eksemplarer.

Elboth mener boka dekker et stort behov for Linux-dokumentasjon hos dem som vil installere Linux på sin PC og lære å bruke systemet. Boka er praktisk orientert, med kapitler om Linux-installasjon, X Window, KDE og Gnome, skriptprogrammering osv. Et eget kapittel sammenlikner Linux og Windows 2000 Professional blant annet i et kost/nytte-perspektiv. Det følger med CD-er med Red Hat Linux.

Det femte norske opplaget som kommer i august, er oppdatert og presenterer Red Hat 7.3. En komplett versjon av dette systemet, med tilhørende applikasjoner, følger med på tre CD-skiver.

I juni i år utga Elboth nok en Linux-bok, Linux server- og utviklingsmiljø, på forlaget IDG Books Norge.

Til toppen