Norsk Linux-predikant erobrer verden

David Elboth er i ferd med å erobre verden med sitt Linux-forfatterskap. Boken om Linux er oversatt til svensk og amerikansk, og har et samlet norsk opplag på 8.000.

David Elboth er i ferd med å erobre verden med sitt Linux-forfatterskap. Boken om Linux er oversatt til svensk og amerikansk, og har et samlet norsk opplag på 8.000.

David Elboths Boken om Linux måtte trykkes i et fjerde opplag i sommer. Det første opplaget kom på markedet 1. august 1999. Alle opplagene er på 2.000 eksemplarer, og er blitt suksessivt utvidet og fornyet. Det fjerde opplaget er oppdatert med stoff om versjon 2.4 av Linux-kjernen, dual boot med Linux og Windows NT/2000, bruk av ruter hjemme, og om brukergrensesnittene KDE og Gnome. Den selges med to CD-er som inneholder Red Hat versjon 7.1.

Boken om Linux er hovedsakelig rettet mot énbrukere. Elboth har siden begått et hefte om Red Hat 7.0 som nå er utsolgt fra forlaget og ikke utgitt igjen, og den mer omfattende Linux installasjon og konfigurasjon, rettet mot servere og utviklere.

Elboths norske forlegger, IDG Norge Books fikk ikke gjennomslag hos sitt amerikanske morselskap for internasjonale utgivelser, men lot seg overbevise til å overgi rettighetene til Prentice Hall. Disse har trykket The Linux Book i 5000 eksemplarer. Boka svarer til det norske tredje opplaget, med tillegg om fildelingen Samba og filsystemet NFS, og tilpasninger til det amerikanske publikumet. LINUXmagasinets redaktør Svein-Erik Tosterud har stått for den amerikanske oversettelsen.

Den svenske utgaven er tilpasset det svenske markedet, og er utvidet med 100 sider i forhold til det norske fjerde opplaget. Her er det tilleggskapitler om blant annet C-programmering, TCL-programmering, Samba og NFS. Førsteopplaget er 5.000 eksemplarer.

En japansk oversettelse er inntil videre lagt på is, opplyser forfatteren til digi.no.

Til toppen