Norsk løsning sender SMS-meldinger fra Outlook

Nystartede norske Mobile Solutions lar deg sende SMS-meldinger fra Microsofts mail-klient Outlook, og utnytte alle Outlooks egenskaper for gruppeutsending.

Løsningen er utformet som et tillegg til Outlook, slik at SMS-meldinger kommer i tillegg til faks og e-post i listen over hvilke medier Outlook kan benytte seg av. Det betyr at det blir like enkelt å sende SMS til en person eller en gruppe personer, som det i dag er å styre utsendelser av faks eller e-post.

- Det som skjer, er at meldingen går til vår server, og derfra ut på mobilnettet, forklarer styreformann Lars T. Brandeggen i Mobile Solutions AS til digitoday.no. - Hvis meldingen overstiger maksimumslengden på SMS-meldinger, blir den automatisk delt opp i flere meldinger. Meldingene går ut på mobilnettet straks de er mottatt av vår server. Det er ingen forsinkelse.

Målgruppen er først og fremst bedriftsmarkedet, som Brandeggen håper vil gripe denne anledningen for å forsyne brukere med tidskritisk informasjon, uten å kreve at de har en WAP-telefon.

Den første avtalen er i boks, med teleserviceselskapet Current AS, der løsningen, døpt ShortMail, brukes til å holde kunder løpende orientert. Current har fulgt med i prosjektet siden starten for et år siden.

- Vi holder på å inngå avtaler med flere. Jeg kommer selv fra meglerbransjen, der denne typen løsning er veldig interessant. Alle meglere kan nås per GSM. Nå kan du gå inn på PC-en og være sikker på at tidskritiske nyheter når alle som trenger dem i løpet av få minutter. Du tikker av i Outlook hvem som skal få SMS, hvem som skal få e-post, og hvem som skal få begge deler.

En annen tenkt kundegruppe er flyselskap og reisearrangører som raskt kan nå ut til sine med informasjon om endringer i avgangstid, nye ruteopplegg eller oppmøtesteder, og så videre.

Selskapet tenker å ta seg betalt per måned, avhengig av hvor mange brukere det er i bedriften. Brandeggen antyder 300 til 400 kroner i måneden som en typisk sats. I tillegg kommer de 80 ørene per melding som tilkommer operatøren.

- Faktureringen av tjenesten er en viktig grunn til at vi konsentrerer oss om bedriftsmarkedet. For å betjene privatmarkedet, må vi finne fram til en faktureringsmåte som gir minimalt med tilleggskostander for oss og kunden.

Brandeggen sier det er et poeng for Mobile Solutions å komme i en situasjon hvor det kan tjene penger så fort som mulig, og så videreutvikle tjenesten mens de vokser.

- Det er aktuelt med partneravtaler, blant annet for å distribuere løsningen i utlandet.

Det arbeides også med å tillempe ShortMail på andre e-postklienter, i første rekke Lotus Notes.

Til toppen