Norsk mal for avtale om tjenestekvalitet

Post- og teletilsynet har samarbeidet med Nortib om en mal for SLA-avtaler.

Post- og teletilsynet har i samarbeid med NORTIB (Norsk Tele- og Informasjonsbrukerforening) utarbeidet en mal for SLA-avtaler (Service Level Agreement) ved leveranse av teletjenester til bedriftskunder, heter det i en pressemelding.

Hensikten med malen er å veilede om hvilke forhold som bør omtales i en leveransekontrakt mellom tjenestetilbyder og kunde. Malen kan benyttes direkte som basis for inngåelse av en avtale om tjenestekvalitet, eller man kan bruke den som en «sjekkliste», heter det.

Ifølge tilsynet skal en slik avtale uttrykke en felles oppfatning hos partene om tjenestens egenskaper, samt partenes ansvarsforhold, plikter og rettigheter. Samtidig vil en presis SLA tjene som et godt grunnlag for å oppnå systematisk og effektivt samvirke mellom leverandør og kunde mens tjenesten leveres, med et minimum av misforståelser og forsinkelser, heter det.

Dokumentet består av utkast til hovedkontrakt og et sett med relevante vedlegg som partene kan velge å benytte fullt ut, eller eventuelt sløyfe noen og legge inn andre vedlegg etter behov. Et meget sentralt vedlegg inneholder en mal for avtale om kvalitetsnivå (QoS) for tjenester som ISDN, IP-VPN og IP-telefoni.

Malen er tilgjengelig fra nettstedet til Post- og teletilsynet.

Til toppen