Norsk mikrodata til havbunnen

- Vi lager små datamaskiner som skal fungere på havbunnen og i borehull, forklarer Atle Hjertenæs i nystiftede Siemens Teknologiutvikling AS i Trondheim.

- Vi lager små datamaskiner som skal fungere på havbunnen og i borehull, forklarer Atle Hjertenæs i nystiftede Siemens Teknologiutvikling AS i Trondheim.

Miljøet som nå er skilt ut i en egen bedrift, var inntil 15. november en egen forretningsenhet under Siemens i Trondheim. Det er 13 fast ansatte og et variabelt antall innleide konsulenter. Administrerende direktør Atle-Kjell Hjertenæs sier til digitoday.no at de er jevnt over rundt 20 personer, og understreker den nære tilknytningen til NTNU, Sintef og andre høyteknologiselskaper i det han betegner som Norges teknologihovedstad.

- Vi lager små datamaskiner med tilhørende programvare for spesielle oppgaver under ekstreme miljøforhold, sier Hjertenæs. - I miljøet kalles dette for "mikrodatamaskiner". Utstyret skal fungere der det er høye temperaturer, fuktighet og slikt, og der det er utsatt for sjokk og vibrasjoner. Et viktig markedssegment er olje og gass. Utstyret skal fungere på havbunnen og i borehullet, der temperaturen kan komme opp i 220 grader Celsius.

Siemens har bygget opp merkenavnet ConSi - for "Controller Siemens" - på sine mikrodatamaskiner. Den nye datteren overtar merkenavnet og de tre første produktene i ConSi-familien som stammer fra miljøets utviklingsarbeid de siste tre årene.

- Vi har høyhastighetsmodemet ConSi MDU som kommuniserer fra havbunnen over kraftkabelen som forbinder utstyret til virksomheten på overflaten, og som vi skal utvikle videre slik at det skal kunne anvendes i selve borehullet. Videre har vi ConSi Diacs for instrumentering og styring av systemer på havbunnen. I olje- og gassmiljøet er diacs et begrep. Opphavet er forkortelsen for "downhole instrumentation and control system". ConSi MDU og ConSi Diacs er utviklet i samarbeid med Norsk Hydro og testes ut på Snorre B. I tillegg har vi kompressorstyringen ConSi MAPS som også er utviklet i samarbeid med Hydro og som brukes i alle Hydros kompressorinstallasjoner.

På verdensbasis utgjør mikrodatamaskiner til havbunnen og andre ekstreme produksjonsmiljøer et stort og voksende marked.

- Det bygges gradvis færre oljeplattformer av den typen vi kjenner fra tidligere. Verftene som har basert seg på å bygge slike har store problemer. Utstyret flyttes til havbunnen, ikke bare i Nordsjøen, men også i andre offshore miljøer. Siemens AS har aktiviteter rundt olje og gass i Houston [Texas] og i Singapore.

Til toppen