Norsk mobilløsning fra Seattle til Shanghai

Norsk mobilløsning fra Seattle til Shanghai

Intelligent Quality på Vinstra selger sin nye mobiltjeneste til bedrifter verden rundt.

Intelligent Quality, eller IQ som de liker å forkorte navnet sitt, er et norsk IT-selskap med hovedkontor på Vinstra. De startet i 2002 med ambisjoner om å være en lokal leverandør av ASP-tjenester, siden har de justert opp ambisjonene og rettet mer fokus mot en egenutviklet plattform som de kaller Arctandria.

– Navnet stammer fra det søreuropeere kalte Norden før i tiden. Arc betyr portal på engelsk og fritt oversatt av oss så er det en portal mot Norden, sier Jonny Tungen, gründer og daglig leder i Intelligent Quality.

Arctandria-plattformen bygger på Microsofts rammeverk .Net. Fra tidligere av har den bestått av en PC-klient og en portalløsning for å publisere informasjon til Internett og intranett. Nå er den utvidet med det selskapet kaller ArcCommunicate, en løsning for Windows-baserte mobiltelefoner.

ArcCommunicate skal gjøre det enkelt for bedrifter og organisasjoner å holde sine ansatte oppdatert og trekke dem med i prosesser og arbeid gjennom en Windows-basert mobil.

I tillegg til de vanlige funksjonene som tale, tekstmeldinger, kalender og kontaktliste, leverer løsningen funksjonalitet som statusinformasjon, push-e-post, personlig sentralbord, IP-telefoni, lynmeldinger, mobiltilpasset tilgang til bedriftens Sharepoint-baserte dokumentbibliotek og mulighet for videokonferanse.

– Det er ikke så hokus pokus egentlig, men det fungerer, sier Tungen.

Intelligent Quality har definert tre nivåer av det de kaller informasjonsmedarbeidere: produsenter, saksbehandlere og beslutningstagere.

– Alle er vi på sett og vis informasjonsmedarbeidere, men vi har forskjellige behov, sier Tungen.

Produsenter er de som lager innholdet. De kan selvsagt gjøre dette via en mobiltelefon, men normalt vil de foretrekke å gjøre det fra en fullblods PC. Tilsvarende er det også for saksbehandlere, mens beslutningstagere i større grad er informasjonsforbrukere. De kan som regel i større grad klare seg med informasjonen de får tilgang til via en mobil.

Utdanningsforbundet er en av selskapets største kunder. De er et godt eksempel på hva slags kunder selskapet liker å jobbe med. Organisasjonen har hele 140.000 medlemmer som skal være med på å bestemme.

Spesielt viktig er det å gi medlemmene tilgang til informasjon og infrastruktur ved en streik eller andre konflikter. I slike situasjoner vil ikke tillitsvalgte ha tilgang til PC og kontor på sin arbeidsplass og da må organisasjonen stå for infrastrukturen. Da er det kjekt å få tilgang på all informasjon via mobiltelefonen.

En avstemningsfunksjonalitet i løsningen er da spesielt nyttig. Ved å kjøre ut denne på mobilen kan alle medlemmenes mening bli hørt, selv på kort varsel.

Interessen for løsningen er stor. I disse dager kjøres en pilot med det internasjonale storkonsernet K2. De er verdens største forhandler av sportsutstyr og har 14.000 ansatte på verdensbasis. Selskapet eier en rekke kjente merkevarer, blant annet skiprodusenten Madshus.

Piloten på ArcCommunicate-løsningen inkluderer noen ansatte i Madshus som holder til på Brimi, noen av K2s ansatte i Seattle og flere ansatte i K2s datterselskaper i Kina. Dersom piloten regnes som vellykket vil løsningen bli rullet ut i flere av K2s internasjonale datterselskaper.

– Hvis piloten blir vellykket så skal ArcCommunicate ut til alle 14.000 ansatte. K2 Tyskland skal i så fall først ut, sier Are Sunhaugen i Madshus.

– Vi er ikke avhengig av at dette går i boks, sier Tore Sæthersmoen, styreleder i Intelligent Quality.

Han storkoser seg over at det går an å sitte i Vinstra og betjene internasjonale kunder med løsningen de har utviklet.

Intelligent Quality ble stiftet i 2002. Da var ambisjonene å være en lokal ASP-leverandør. Nå har ambisjonene blitt hevet betraktelig og selskapet opplever kraftig vekst.

– Det går godt for oss. Vi har opplevd en ketchup effekt, sier Tungen.

Selskapet ender på en omsetning tett oppunder 30 millioner kroner i år og forventningene til neste år er store.

– Allerede på inngåtte avtaler dobler vi omsetningen neste år, sier Tungen.

For å håndtere den er de i ferd med å hente inn et sted mellom 10 til 15 millioner kroner.

– Vi klarer ikke lenger organisk vekst. Vi kjører en emisjon for å hente økonomisk styrke. Den prosessen er sannsynligvis i boks før jul, sier Tungen.

Til toppen