Norsk Mogul i medvind

For annet kvartal på rad kan Jon Øyvind Eriksen og norske Mogul Technology skilte med positivt resultat før goodwill. Situasjonen er dermed snudd på hodet fra i fjor.

For annet kvartal på rad kan Jon Øyvind Eriksen og norske Mogul Technology skilte med positivt resultat før goodwill. Situasjonen er dermed snudd på hodet fra i fjor.

digi.no skrev i februar i år at den norske virksomheten var i ferd med å ta seg inn etter noen tunge kvartaler tidlig i 2001. Likevel belastet den norske virksomheten IT-konsernet året som helhet med 6,8 millioner svenske kroner.

Parallelt gikk den svenske virksomheten i morselskapet veldig bra, og svenskene hadde et driftsoverskudd på 8,3 millioner svenske kroner for 2001.

Les saken her:

Nå er situasjonen fullstendig snudd på hodet. Den norske sjefen Jon Øyvind Eriksen


Mogul Technologys omsetning i Norge i første kvartal 2002 var 24,7 millioner svenske kroner, med et positivt resultat på 1,1 millioner kroner før goodwillavskrivninger. Omsetningen var 24,7 millioner svenske kroner, noe som er en bedre omsetning enn det svenskene har i første kvartal av 2002.

Konsernsjef Bjørn Wallin medgir at den svenske virksomheten sliter med etterspørselen og resultatene ved inngangen av året. Omsetningen for den svenske virksomheten var på SEK 22,1 millioner, med et underskudd på SEK 2,1 millioner.

Til sammen får Mogul-konsernet et minusresultat på SEK 3,7 millioner, noe som likevel er en forbedring sammenlignet med samme periode i fjor da minusresultatet var på seks millioner for de tre første månedene.

Det som er mest bekymringsfullt for Wallin, er omsetningen som har sunket dramatisk. Den har droppet 21,6 millioner svenske kroner eller nesten 30 prosent i forhold til samme periode i fjor.

- I Sverige har vi opplevd en svekkelse i etterspørselen, noe som har ført til at rekken med positive resultatet for den svenske virksomheten har blitt brutt, sa Bjørn Wallin under resultatpresentasjonen i forrige uke.

- Det kommer av at vi møter en nøling i markedet i vårt nysalg, men også at eksisterende kunder har utsatt sine investeringsbeslutninger, mener den svenske konsernsjefen.

Han er imidlertid forsiktig optimist med tanke på året som helhet:

- De viktige markedssegmentene bank/finans og media kommer til å ha et kontinuerlig stort behov for å utvikle sine nettbaserte forretningsløsninger, og jeg anser mulighetene for å få til et positivt resultat før goodwill i år, som fortsatt gode, sier Wallin.

Til toppen