Norsk mygg styrer lyset i UK

Norske Datek Wireless brer seg internasjonalt med automatisert styring av veilys i Storbritannia.

Norske Datek Wireless brer seg internasjonalt med automatisert styring av veilys i Storbritannia.

Kontrakten som representerer pilotprosjekter er i størrelsesorden en halv million kroner, men potensialet anslås til flere titalls millioner. Kontraktene er inngått i samarbeide med Royce Thompson, en ledende lysarmaturleverandør i Storbritannia. Sluttkundene er blant annet City of Westminster i London og Highway Agency. Den siste er motstykket til Statens Vegvesen i Storbritannia.

- Bare City of Westminster, som er en bydel i London, har anslagsvis et behov for investeringer på 20 til 25 millioner kroner, sier Ketil Westgaard, administrerende direktør i Datek Wireless.

Han betegner kontraktene som et gjennombrudd internasjonalt.

Økonomisk ligger det store potensialer for Datek innenfor området automatisert lysstyring.

Stadig høyere energipriser og økt fokus på miljø gjør at veimyndigheter, eiere av offentlige bygg, og idrettsanlegg har behov for automatisk lysstyring. Datek har utviklet løsninger for dette markedet gjennom flere år, delvis finansiert med Skattefunn-midler fra Norges Forskningsråd.

Til toppen