Norsk nettbransje: Telia/Telenor-konflikten ikke representativ

Tre norske internettaktører, som per i dag styres fra Sverige, mener at Telia/Telenor-fadesen er et unntak. Det er ikke vanligvis slik at man blander politiske relasjoner inn i fusjonsforhandlinger eller driter seg ut for åpen scene.

Tre norske internettaktører, som per i dag styres fra Sverige, mener at Telia/Telenor-fadesen er et unntak. Det er ikke vanligvis slik at man blander politiske relasjoner inn i fusjonsforhandlinger eller driter seg ut for åpen scene.

"TeliaNor" er et avsluttet kapittel etter kun to måneders drift. Nå blir det fisjon og en rekke analyser av hva som egentlig skar seg mellom de to statlige teleselskapene. Splittelsen er blitt hevet opp/ned på et nasjonalt, for ikke å si nasjonalistisk nivå der beskyldningene har haglet fra begge sider.

Men spørsmålet er om dette er vanlig omgangsform når svensker og nordmenn prøver å gjøre business sammen. digi.no rettet spørsmålet til tre nordmenn som det siste året har hatt mye med vårt svenske broderfolk å gjøre.

Ett av de største oppkjøpene fra svensk side skjedde da norske New Media Science (NMS) ble slukt av svenske Linné Data, et børsnotert IT-selskap som også hadde sterke interesser på Internett. Det gikk ikke lang tid, så ble Linné/NMS igjen slått sammen med en annen svensk storaktør, Cell, med et hovedfokus på digital-TV.

I året som er gått har administrerende direktør Bente Sollid, i det som i dag er Cell Network i Norge, vært i nærkontakt med svenske nærigslivsledere på jevnlig basis. Hun er av den oppfatning at det er forskjeller i norsk og svensk forretningskultur, men at konflikten mellom Telia og Telenor ikke er representativ for svensk-norsk samarbeid.

- Jeg tror at Norge og Sverige har en forskjellig kultur, hvor den viktigste forskjellen er innen management og det å tenke internasjonalt. Sverige og svenske ledere er mye mer internasjonalt fokusert, og jeg tror også at de er mer opptatt av å være forretningsmessig orientert. Norge blander inn politikk litt for mye, det har kanskje med måten vi ser på halvstatlige bedrifter, mener Sollid.


- Denne saken er et unntak og svenskene har også blandet mye politikk inn i diskusjonen. Men jeg ser ikke på Telia/Telenor-saken som et klassisk eksempel på hvordan kulturforskjeller åpenbarer seg. Vi kan sitte på sidelinjen, men kjenner oss ikke igjen i den konflikten, understreker Sollid.

- Tror du at det er et generelt problem å kommunisere svensker og nordmenn i mellom, eller gjelder dette bare denne spesielle saken?

- Når staten har eierinteresser i selskap, blir nasjonale interesser prioritert. Jeg tror det er enklere å tenke logisk og forretningsmessig i et børsnotert selskap, sier Sollid.

En annen sentral internettaktør i Norge som har blitt rammet av svenskesyken er konsulentselskapet Razorfish og etter hvert også innholdsselskapet Spray.
Jan Omdahl, som er redaktør for portalen i Spray Norge, mener at det vil være forskjeller på telekombransjen og internettbransjen. Selv har svenske Spray involvert seg både i internettkonsulent- og innholdsbransjen, samtidig som de har kjøpt opp teleselskap som tilbyr gratis nettaksess.


- Det er mitt inntrykk fra de kretser jeg har beveget meg i og fra internettbransjen, at om det er en forskjell, går det mer på form og stil enn innhold. I Spray opplever jeg at vi har det samme tankegodset,og vi har ikke problemer med å snakke sammen svensker og nordmenn, understreker Omdahl, som jobber å med å bygge opp portalen Spray.no i samarbeid med Nettavisen.

- Her ligger det blant annet historiske forskjeller; Sverige har vært en handelsnasjon mens vi hovedsakelig har drevet med jordbruk og fiske. Vi har også et syn på hverandre som gjør at vi agerer forskjellig. Jeg tror kommunikasjonsproblemer som dette gjelder i større grad i det etablerte tradisjonelle næringslivet, enn i den nye økonomien,sier han

- I internettbransjen er det min erfaring at folk er på bølgelengde, enten det er franskmenn, svensker eller nordmenn som snakker sammen.

Internettbransjen er annerledes blant annet fordi at hele nettets vesen gjør at denne bransjen samarbeider bedre, mener Omdahl.

- Vi er en annen generasjon og i tillegg er internettbransjen en bransje som per definisjon er grenseoverskridende. Alle aktører forholder seg til den samme markedsplassen, sier han.

Også Mind Norge AS eies egentlig av svensker. Stig L. Gjære understreker at han tror Telia/Telenor-problemene er spesifikke for dette samarbeidet og ikke representativt for andre samarbeidsprosjekter der både svensker og nordmenn inngår.

- Nei, jeg tror ikke det er store forskjeller mellom norsk og svensk bedriftskultur. Denne konflikten dreier seg om makt, penger og roller, det er i alle fall mitt inntrykk. Jeg tror ikke det er større problemer mellom disse to forretningskulturene enn det er mellom noen fra Oslo og Finnmark som skal samarbeide, sier Gjære til digi.no.

Til toppen