Norsk netthandel dobler seg

En fersk rapport fra Norsk Regnesentral viser at norsk netthandel er beskjeden, men vokser raskt.

En fersk rapport fra Norsk Regnesentral viser at norsk netthandel er beskjeden, men vokser raskt.

Som en del av sitt arbeid for å fremme Internett-handel, finansierer Nærings- og handelsdepartementet nå undersøkelser om norsk netthandel. Endelig kan den norske Internett-bransjen og næringslivet generelt få mer konkrete tall på bordet - hittil har de bare hatt tall fra Gallup om hvor mange som sier de har handlet.

Den første rapporten, laget av Norsk Regnesentral, viser at den norske netthandelen fremdeles er beskjeden. Her er noen av konklusjonene fra Norsk Regnesentral:

- 450.000 nordmenn handlet varer og tjenester for 1,6 milliarder kroner via nettet i løpet av november i fjor. Tallet inkluderer reiser og billetter.

- 30 prosent av den norske befolkningen handlet en eller flere ganger på nettet i fjor, mot ti prosent i 1998. Det er bare en liten gruppe som handler ofte, men de handler for stadig mer.

- I snitt handlet hver kjøper i 1999 for 550 kroner per handel. Dette tallet doblet seg nesten i fjor.

- De fleste betaler med kredittkort, til tross for en betydelig skepsis rundt sikkerhetsspørsmål.

Norsk Regnesentrals beregninger er basert på representative telefonundersøkelse til 2.000 nordmenn hvert av de tre årene 1998, 1999 og 2000.

Du kan lese hele rapporten på http://www.nr.no/ekstern/rapport/Internettbruk-i-Norge.pdf.

Til toppen