Norsk opplæringsverktøy terper ferdigheter

Opplæringsverktøyet til Enovate-sjef Øyvind Meistad er spesielt innrettet mot å øve på ferdigheter.

Opplæringsverktøyet til Enovate-sjef Øyvind Meistad er spesielt innrettet mot å øve på ferdigheter.

Med 17 millioner kroner i EU-støtte og etter tre års forskning og utvikling, er den første versjonen av Adapt-IT nå på markedet. Det knytter seg store forventninger til programvaren som kan bli banebrytende som opplæringsverktøy både i privat og offentlig sektor.

Utdannings- og forskningsdepartementet har akkurat lansert en ambisiøs plan på digital kompetanse i skoleverket, som forespeiler at Norge skal være best i 2008. Det nye pedagogiske verktøyet kan bli et viktig virkemiddel i denne målsettingen.

Det er spesielt mot militære og høyere utdanning, flygeledelse, flymekanikk og petroleumssektoren Adapt-IT er godt egnet, ettersom programvaren kan simulere prosesser og analyser.

Programvaren Adapt-IT Blueprint Designer baseres på å utvikle ferdigheter og har minst mulig teori. Elever skal tidligst mulig utføre oppgaven de skal lære, som skjer gjennom å utføre autentiske oppgaver. Læringen skjer gjennom en serie av oppgavemoduler, som starter med lav vanskelighetsgrad og som øker i kompleksitet. Hver oppgavemodul starter med mye støtte som gradvis reduseres. Verktøyet inneholder også moduler som analyserer ferdighetsutviklingen underveis i opplæringsprosessen.

Det Bergen-baserte selskapet Enovate som har utspring fra universitetsmiljøet i Bergen har utviklet løsningen i samarbeid med SevenMountains Software, det svenske luftfartsverket, Piaggio Aero, Eurocontrol, Open University i Nederland og det nederlandske luft- og romfartslaboratoriet.

- Flere selskaper innen petroleumssektoren og offshore begynner nå å ta programvaren i bruk, forteller daglig leder i Enovate, Øyvind Meistad, til digi.no.

Verktøyets løpende analyse av arbeidsrelaterte ferdigheter gjør det spesielt egnet til å innøve sikkerhetsrutiner.

Med seg på laget har Enovate Det nederlandske luft- og romfartslaboratoriet som har testet ut simulatortrening for å håndtere nødsituasjoner i luften for alle flygeledere. På bakgrunn av denne testen har det norske og det nederlandske luftforsvaret laget ferdighetstrening for opplæring av F16 jagerflygere.

Også annen utdanning kan framover bli preget av det nye opplæringsverktøyet.

I Nederland er det nå vedtatt at all høyere utdanning skal være basert på ferdighetsutvikling til fordel for kunnskapsbasert.

En av samarbeidspartnerne i forskningsgruppen er Open University i Nederland, som Enovate vil kunne høste gode erfaringer av.

Til toppen