Norsk på norsk for Palm Pilot

Ide Data har utviklet en serie norskspråklige nytteprogrammer for 3Com Palm Pilot. De fleste av programmene er spesielt egnet for folk som er mye på farten.

Ide Data A/S, et snart ett år gammelt firma i Holmestrand, har utviklet flere små databaser for 3Coms Palm Pilot som skal hjelpe brukeren med å få oversikt over hverdagslig informasjon.

] Ett av programmene som Ide Datas daglige leder, Truls Chr. Hansen (bildet) forteller om, heter Passordbase. Dette er et program for brukere som har problemer med å huske alle passordene sine. Her kan man lagre alle sine passord, PIN-koder og andre identifikasjonsnummer. Databasen er selvsagt beskyttet ved hjelp av et passord, slik at ikke andre også kan lese informasjonen. Men eieren behøver til enhver tid bare å huske ett passord - passordet til databasen.AutoLogg er en slags elektronisk kjørebok hvor man kan føre inn dato, kilometerstand før og etter turen, kjørerute, formål for turen og start- og stopptidspunkt. Hvis stedene man kjører mellom og formålet for turene gjentar seg fra tur til tur, kan man legge inn disse slik at man slipper å skrive dem inn hver gang, men kan hente informasjonen fram ved hjelp av menyer.Som de fleste av applikasjonene fra Ide Data, finnes det et Windows-motstykke til AutoLogg. Man kan dermed overføre data mellom dette og PalmPilot-delen og bruke dataene på en PC i forbindelse med for eksempel fakturaer, lønnsavregning eller liknende. En del informasjon er nok også enklere å skrive inn ved hjelp av et vanlig tastatur på en PC, for så å kopiere denne over til Palm Pilot-en.Hansen sier til digi.no at han tror at mange bedrifter vil få bedre kontroll over kjøringen ved å bruke AutoLogg og Palm Pilot.UtgiftsLogg er et tilsvarende program som AutoLogg, men dette skal hjelpe brukeren med å holde orden på sine utgifter. Her kan man fortløpende registere sine utgifter, det vil si bilagsnummer, dato, beløp, type utgift, betalingsform, beskrivelse og hvem som skal dekke utgiften. Som i AutoLogg kan man også her legge inn vanlige data på forhånd, for eksempel hvem som skal dekke utgiften eller betalingsform.TimeLogg er et program spesielt egnet for mennesker som arbeider på timebasis, for eksempel konsulenter. Her kan man for hver arbeidsøkt lagre dato, start- og stopptidspunkt, oppdragsgiver, prosjekt, aktivitet og beskrivelse. Data til de fire sistenevnte punktene kan lagres i menyer. TimeLogg er foreløpig kun på betastadiet.Hvert av programmene koster 400 kroner inkludert merverdiavgift. Prisen for Windows-delen av programmene koster også 400 kroner per stykk, inkludert moms.3Com meldte nylig at veiledende utsalgspris for Palm Pilot nå er satt ned på grunn av lavere priser i forbindelse med produksjonen, som igjen skyldes høyt salgsvolum. Anbefalt utsalgspris er nå 3990 kroner for Palm III og 2750 kroner for Palm Pilot Professional Edition. Begge prisene er inkludert merverdiavgift.

Til toppen