Norsk PC-salg dreies mot bærbare

De offisielle PC-tallene for 2004 er klare. Markedet vokser, men det er særlig på bærbart. Her er tallene:

De offisielle PC-tallene for 2004 er klare. Markedet vokser, men det er særlig på bærbart. Her er tallene:

PC-salget for 2004 løftet seg skikkelig, og veksten var svært ujevnt fordelt. Det viser tall fra analyseselskapet DMR. DMRs tall viser med all tydelighet at det er bærbare maskiner som er i vinden.

Prisene har gått nedover og salget vokste så mye at det truet salget av bærbare i fjerde kvartal. Da ble det ifølge DMR solgt 110 618 bærbare og 114 571 stasjonære, servere ikke medregnet. I konsumentmarkedet manglet bare noen få hundre maskiner på at bærbartsalget skulle være størst.

Hvis utviklingen fortsetter, vil nok dette allerede være utliknet, for veksten i markedet for bærbare PC-er var på 55,9 prosent for fjerde kvartal, mens markedet for stasjonære vokste med 16,9 prosent. Veksten fordeler seg jevnt mellom privatmarkedet og bedriftsmarkedet.

Serversalget har økt raskere enn bærbare maskiner, og endte opp 22,8 prosent. Mens veksten av både bærbare og stasjonære ser ut til å ha aksellerert mot slutten av året, har serversalget økt jevnt.

Her er tallene for 2004:

Til toppen