Norsk PC-salg stiger, indikerer de store

Salget av PC-er fra de fire største leverandørene viser en skikkelig vekst i tredje kvartal.

Salgstall Finansavisen har samlet inn fra de fire største PC-leverandørene i Norge, viser et hopp på 22 prosent fra tredje kvartal i fjor til tredje kvartal i år.

Noen vil kanskje tolke det som et tegn på at IT-bransjen generelt er i ferd med å snu. Men trolig er det økte salget et utslag av at mange har utsatt PC-innkjøp i lengre tid og nå må begynne å handle.

Tallene fra HP, Dell, Fujitsu Siemens og IBM viderefører trenden med en stadig sterkere dreining fra stasjonære maskiner til bærbare maskiner.

Salget av stasjonære maskiner fra de fire leverandørene gikk fra 56.394 maskiner for tredje kvartal i fjor til nesten 66.000 maskiner i år (16,9 prosent). Salget av bærbare maskiner hoppet fra 20.218 enheter til 27.882 maskiner, en vekst på 37,9 prosent, viser tallene fra Finansavisen.

HP beholder en solid førsteplass, Fujitsu Siemens vokser raskest og IBMs salg faller dramatisk.

Til toppen