Norsk portal kaprer utlendingene

Ikke alle norske Internett-portaler har vært en suksess, men kronjuvel-domenet Norway.com gjør det bra.

Ikke alle norske Internett-portaler har vært en suksess, men kronjuvel-domenet Norway.com gjør det bra.

I løpet av få år har en norsk Internett-portal oppnådd svært høye brukertall. Det er kronjuveldomenet Norway.com som hver måned skaffer portalen nær 600 000 brukere fra hele verden. Det gir også kurante inntekter for det lille selskapet bak portalen.

Det var daglig leder Kjell Galstad som på slutten av 1990-tallet fikk en avtale med en amerikaner som hadde registrert domenet Norway.com. Galstad fortsetter å leie domenet av denne amerikaneren. Sammen med to andre gründere bygde han opp portalen, som er rettet særlig mot amerikanere, men også resten av verden. Portalen oppnådde raskt stor trafikk, forteller Galstad.

– Vi fikk raskt mye trafikk på grunn av domenet. Norway.com er på en måte kronjuvelen blant norske Internett-domener, sier Galstad til digi.no.

Selskapet tjener penger på katalogvirksomhet og annonser. Mesteparten av inntektene kommer fra salg av kontaktinformasjon til norsk reiseliv, som hoteller og transportselskaper.

De siste årene har portalen omsatt for rundt 5–6 millioner kroner per år, og portalen har lenge gått med overskudd. Han venter økte inntekter fra rene nettannonser på siden. Samtidig føler han et ansvar for å forvalte det sentrale domenet på en riktig måte, sier Galstad.

– Det ligger et ansvar i å forvalte domenet på en god måte. Det blir en blanding av et ideelt ansvar og en kommersiell målsetning. Vi skal tjene penger, men det ligger også føringer i forhold til de andre eierne at vi skal drive virksomhet som ikke bare er rent kommersielt rettet, sier han.

Eierne bak portalen solgte for en tid tilbake 50 prosent av selskapet til Nordmandforbundet og Norwegian American Foundation. Disse har blant annet som formål å stimulere kontakten mellom norsk-amerikanere og nordmenn.

Portalen får 60 prosent av trafikken fra USA, 20 prosent fra Norden og resten fra andre deler av verden. Flere som kontakter portalen tror Norway.com er en offentlig portal driftet av norske myndigheter.

– Flere som kontakter oss spør om alt mulig rart. De tror vi er en offentlig portal, sier han.

Men Norway.com er ikke i offentlige eie. Utenriksdepartementet har sin egen portal Norway.org, med egne nettsider for ulike land, for eksempel Norway.org/UK. Galstad sier at forholdet til UD er godt, og at han har inntrykk av at departementet er fornøyd med forvaltningen av domenet. Det kommer blant annet frem gjennom samarbeidet med den norske ambassaden i USA.

Selskapet bak portalen har solgt ut 50 prosent til andre aktører. Planen på sikt er at gründerne selger resten av selskapet, forteller han.

– Det ligger vel i kortene at på et tidspunkt så vil det skje. Vi er fortsatt i en byggefase. Over tid så vil det gli over til å bli mer, og da kan det bli naturlig å selge, sier han.

Potensialet for portalen i USA er stort. I USA bor det 4,9 millioner norsk-amerikanere og etterkommere av disse. Ifølge Galstad er Seattle «Norges nest største by». I samarbeid med den amerikanske ambassaden skal de ulike organisasjonene forsøke å fungere som bindeledd mellom amerikanere og nordmenn, forteller han.

Det finnes også andre portaler som driver med lignende virksomhet. I tillegg til Norway.org finnes også VisitNorway.com, som tilbyr kontaktinfo og annen informasjon på sin nettside.

Til toppen