Norsk posisjoneringssystem søker internasjonalt gjennombrudd

Sonitors ultralydbaserte posisjoneringssystem er nærmest ferdigutviklet. Gründer Ole B. Hovind tror på gjennombrudd i USA.

Sonitors ultralydbaserte posisjoneringssystem er nærmest ferdigutviklet. Gründer Ole B. Hovind tror på gjennombrudd i USA.

Lege og major Ole B. Hovind har arbeidet med et ultralydbasert innendørs sporingssystem siden 1990-tallet, og grunnla selskapet Sonitor i 1997. Systemet forutsetter at personer og gjenstander som skal spores, bærer brikker som kringkaster sin identitet over ultralyd til fastmonterte detektorer.

Brikkens posisjon kan bestemmes i tre dimensjoner med en nøyaktighet på et par-tre centimeter. Siden brikken kan innstilles på å kringkaste sin identitet opptil flere ganger per sekund, kan systemet også fange opp hastigheten og retningen som brikken beveges i.

Ultralydsignalet har forholdsvis begrenset rekkevidde og kan ikke forsére vegger. På den andre siden vil ikke fysiske gjenstander mellom brikke og detektor sperre for signalet. En viktig fordel er at ultralyd ikke innebærer elektromagnetisk stråling, og følgelig ikke kan ødelegge for elektronisk utstyr i miljøet.

Hovinds opprinnelige idé var å spore pasientjournaler og utstyr i sykehus. Detektorene i systemet sender kontinuerlig data om gjenstander de har kontakt med, til en sentral database over en vanlig Ethernet-forbindelse. Databasen stiller beskjedne krav til datakraft, og kan gjerne være en PC. Andre PC-er, eventuelt også PDA-er, som er koplet til det samme datanettet, kan kjøre systemets klientprogram og finne ut hvor bestemte brikker befinner seg.

– Systemet er nøyaktig nok til å fortelle i hvilket rom og i hvilket arkivskap en pasientmappe befinner seg i. Det kan også oppgi den mest sannsynlige skuffen der mappen ligger, forteller Hovind.

Et pilotsystem ved Ullevål sykehus i Oslo for noen år siden viste at systemet virket etter hensikten. I august og september 2001 ble systemet prøvd ved Rikshospitalet. Rapporten fra denne prøven er tilgjengelig fra Sonitors nettsted, og er gjennomgående positiv.

– Grunnen til at det ikke ble noe salg til Rikshospitalet skyldes investeringsbudsjettet deres. De hadde rett og slett ikke penger.

Siden har forsert innføring av elektroniske pasientjournaler i Norge endret noen av forutsetningene for bruken av systemet.

– Elektroniske pasientjournaler er blitt innført raskere enn jeg hadde forventet, medgir Hovind. – På den andre siden er det skjedd svært mye de siste par årene, og sporingssystemet har fått nye bruksområder, blant annet fordi det er et komplett management-system med innebygget sikkerhet og logistikk.

På lillejulaften 2002 ble det undertegnet en avtale med Institutt for energiteknikk (IFE) i Halden.

– Der inngår sporingssystemet i utstyr for dekommisjonering av atomkraftverk som IFE utvikler på oppdrag fra OECD. Utstyret skal sikre at arbeiderne utsettes for så lite stråling som mulig, i miljøer der selv små bevegelser kan gi store variasjoner i mottatt stråling. Utstyret trenger et nøyaktig sporingssystem, og IFE valgte vårt.

En annen salgsavtale er med ABB. Hovind vil ikke si hva den går ut på.

– Vi har en avtale med Ascom Tateco for å selge systemet vårt til sykehus i Norge. Våre egne salgskrefter konsentreres nå om helsesektoren i USA, der vi tror det er mye å hente. Vi har vist at systemet vårt fungerer, og vil ikke legge ned store kostnader i videre utvikling, selv om vi ser for oss visse forbedringer, for eksempel batterifrie brikker.

Hovind ser for seg at sporingssystemet kan spille en rolle i adgangs- og besøkskontroll, særlig der man ønsker løpende oversikt over hvor folk er til enhver tid, og samtidig ønsker å slippe å gjøre dette via radiobølger. Sporing av bærbart utstyr i komplekse organisasjoner er et annet marked.

Sonitor ble omorganisert i fjor høst. Ragnar Bø, kjent fra SuperOffice, Mandatum og Software Innovation, ble administrerende direktør, mens Hovind ble styreformann. Navnet ble endret fra det opprinnelige FileTRAC for å understreke de nye bruksområdene. Aksjene i selskapet er fordelt på et førtitalls individer, blant dem Hovind selv.

– Vi har brukt 25 millioner på utvikling hittil, og er nå på jakt etter inntil 25 millioner, gjerne i mindre porsjoner, for å kunne fullføre løpet med de markedsaktørene vi allerede har innledet samarbeid med, sier Hovind.

– Vi kommer til å kutte kostnadsnivået fra dagens halve million kroner i måneden, og ser for oss en omsetning på litt over to millioner kroner i år. Vi har flere kontraktsforhandlinger gående, og kan bli delaktige i noen svært store prosjekter.

Til toppen