Norsk program kontrollerer industriutslipp

Mikon CEMS skal bidra til å bedre norske bedrifters kontroll med sine milljøutslipp.

Mikon er kjent for å levere løsninger for produksjons- og laboratorieinformasjon til norske og internasjonale industribedrifter. De siste par årene har selskapet konfigurert en løsning kalt Mikon CEMS (Continuous Emission Management System), som bidrar til å gi norske bedrifter sanntidsrapportering og kontroll med sine miljøutslipp. Eramet Norway er et av de første selskapene som nå velger Mikon med bakgrunn i denne spesifikke funksjonaliteten, heter det i en pressemelding.

– Miljørapportering er blitt en stadig viktigere del av industribedriftenes hverdag, ikke bare for å kunne dokumentere etterlevelse av myndighetskrav på utslippssiden, men også for å kunne ligge i forkant og ha muligheter til å styre og forhindre utslipp. Brudd på utslippskvoter kan fort bli dyrt både i penger og med tanke på bedriftens omdømme, sier administrerende direktør Geir Jåsund i Mikon.

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Eramet Norway, Bernt Jarle Dolmen, har forventninger til at selskapet vil spare både tid og ressurser når de nå tar i bruk CEMS i sin miljørapportering.

– Vi gikk til innkjøp av Mikon CEMS fordi vi brukte for mye tid og ressurser på å samle inn, beregne og lage presentasjoner av våre miljømålinger. Med CEMS får vi en kontinuerlig og automatisk overvåking av våre utslipp i forhold til konsesjoner, samtidig som det letter rapportering internt i selskapet og eksternt til myndighetene. Vi får mer informasjon med mindre arbeidsinnsats, sier Dolmen, som valgte Mikons løsning i skarp konkurranse med andre leverandører.

Eramet Norway er bare ett av flere selskaper som har valgt CEMS-løsningen med henblikk på miljørapportering.

– Miljørapportering er ett av Mikons satsingsområder. Det er derfor svært gledelig at Eramet Norway, som er ledende i sin bransje, har valgt CEMS for å sikre at de overholder de miljøkrav de er pålagt. For oss er dette enda et bevis på kvaliteten i vår miljørapporteringsløsning, sier Geir Jåsund.

Til toppen