Norsk programvare er uventet stort

Norsk programvare er ikke så kjent, men næringen er overraskende stor.

Norsk programvare er ikke så kjent, men næringen er overraskende stor.

IKT-Norge har gjort en omfattende undersøkelse blant 372 programvareforetak i Norge for 2003, og resultatet er oppsiktvekkende. Den norske programvarebransjen alene representerer 24 milliarder kroner i omsetning.

En overraskende høy eksportandel på 12 prosent viser at bransjen satser internasjonalt.

Hele 88 prosent av programvarebransjen forteller at etterspørselen er større enn for ett år siden. Kun seks prosent oppgir fallende etterspørsel. 73 prosent tror på på en vekst på mellom 5 til 20 prosent for 2004. 15 prosent av bedriftene venter en omsetningsvekst på mer enn 20 prosent.

- Det er første gangen det foreligger tall på programvarebransjen i Norge, og tallene er oppsiktvekkende, sier generalsekretær Per Morten Hoff i IKT-Norge.

Norske virksomheter har åpenbart selvtillit og konkurransekraft til også å satse internasjonalt. Eskportvolumet for programvareandelen utgjør tilsammen 2,7 milliarder, eller i snitt 12 prosent av virksomhetenes programvareomsetning.

IKT-Norge ser på programvarebransjen som innovativ og som med en økende internasjonal fokusering kan bli en pådriver for modernisering og effektivisering av næringsliv, utdanning og samfunnet for øvrig.

Undersøkelsen viser at UNIX, Linux og Microsoft er de ledende programvareplattformene. De fleste programvarer som utvikles kan kjøres på mer enn en plattform.

IKT-Norge tok våren 2004 initiativet til å gjennomføre undersøkelsen som er utført at InforSector. Regnskapsdata er hentet fra Brønnøysund via BizWeb som datagrunnlag. Rapporten er støttet økonomisk av Microsoft, Visma, EDB Businesspartner, Software Innovation, Ulriken Consulting, Innovasjon Norge og Norges forskningsråd.

Til toppen