Norsk rakett innen pasientjournaler

Norsk rakett innen pasientjournaler

Pasientjournaler har gjort Bodø-baserte Dips til en av Europas 500 raskest voksende bedrifter.

Papirløse sykehus slipper å operere med tunge rutiner og posthyller, og kan spare mye på effektive arbeidsmetoder. Når informasjonen ligger på papir brukes det mye arbeid på transport og leting etter informasjonen, og livsviktig informasjon er ikke alltid på rett plass til rett tid.

Sammen med sykehuskunder har det Bodø-baserte selskapet Dips utviklet et datasystem som gjør at sykehusene kan operere med en papirløs elektronisk pasientjournal (EPJ).

Dips har hatt en stor suksess etter at selskapet vant anbudskonkurransen i Helse Øst.

I dag har Dips levert elektroniske pasientjournaler til 55 prosent av sykehusene, til Helse Nord og Helse Øst, og til store helseforetak i Helse Vest. I alt har Dips stått for 45 sykehusinstallasjoner, hvorav 30 har klart å bli fullstendig papirløse.

– Dette er helt unikt, og det er ingen andre land i verden som har kommet så langt, sier administrerende direktør Tor Arne Viksjø til digi.no.

Han begrunner det med at Norge er langt fremme på PC-tetthet, nettverk og modenhet i teknologi.

Viksjø mener helsenorge kunne spart beløp i milliardklassen hvis alle sykehusene i Norge tok i bruk denne teknologien. Foreløpig er det kun sykehus som benytter Dips’ løsninger.

For tredje år på rad er Dips blant de 50 raskest voksende teknologibedriftene i Norge og blant de 500 raskeste i Europa. Det er konsulentfirmaet Deloitte som årlig gjennomfører denne rangeringen av bedrifter i Europa innen området teknologi, media og telekommunikasjon. Rangeringen skjer ut fra veksten i omsetning de siste fem år.

Dips har 73 ansatte fordelt på kontorer i Bodø, Trondheim og Oslo. De omsatte for 72 millioner kroner i fjor og nådde et overskudd før skatt på 7,7 millioner kroner.

I år tror Viksjø selskapet vil nå en omsetning på 75 millioner kroner, og et lavere overskudd ettersom Dips har investert mye og ansatt 14 nye utviklere.

Disse har kompetanse på C# og Microsoft .Net, samt Oracle og SOA (tjenesteorientert arkitektur).

Dips hadde 238 prosent vekst i perioden 2000 – 2005, og dette gav selskapet en 27 plass blant norske bedrifter og på den europeiske lista kom selskapet på plass 390. I fjor kom Dips på en 48. plass i Norge og en 334. plass i Europa.

Bodø-selskapet er nå inne i en konsolideringsfase.

– Veksten de nærmeste årene vil i all hovedsak komme fra det norske markedet, og da er vi avhengig av at vi klarer å få flere kunder her, sier Viksjø.

Til toppen