Norsk satellittmiljø kan tjene på forsinkelse

Den siste ukes utsettelse av satellittelefonsystemene Iridium (fem uker) og Globalstar (minst to måneder), vil styrke interessen for de eksisterende tjenestene via systemene som opererer fra geostasjonære satellitter, som Inmarsat, og dermed de norske satellittmiljøene.

Den siste ukes utsettelse av satellittelefonsystemene Iridium (fem uker) og Globalstar (minst to måneder), vil styrke interessen for de eksisterende tjenestene via systemene som opererer fra geostasjonære satellitter, som Inmarsat, og dermed de norske satellittmiljøene.

Både i Nera og hos Telenor Satellite Services følger en med i utviklingen i en bransje som de neste årene vil gjennomgå en rivende utvikling. Størst interesse retter seg mot Iridium, som sist uke måtte utsette datoen for den kommersielle "launchen" med vel fem uker fra 23. september til 1. november.

Den tiden gir andre aktører på markedet ekstra tid til å selge sine produkter. Men Lars Steinar Bakke i Telenor Satellite Services (TSS), mener det er positivt at Iridium kommer på banen. - Det øker den generelle fokus på satellittelefoni at Iridium lanseres, sier han.

Bakke mener TSS-tjenesten Mobiq fokuserer på et annet marked enn Iridium. Mens Iridium er mye mer rettet mot næringslivsfolk som er på farten, er Mobiqs segmenter mer folk som drar til et sted for å være der en stund.

TSS er med Mobiq markedsleder i segmentet for Mini-M-telefoni som knyttes til Inmarsat-satellittene, med en markedsandel på vel 27 prosent.

Nera er på sin side markedsleder blant produsentene av Mini-M-terminaler, med en markedsandel på 43 prosent, der hardeste konkurrent er danske Thrane&Thrane etter at japanske NEC mer eller mindre er ute av dette markedet.

Neras informasjonssjef, Helge Skaar, sier til digi.no at det er mange forhold som spiller inn. En ting er at nye satellittsystemers intreden på markedet øker den generelle interessen for satellittelefoni. En annen side av saken er hvorvidt de problemene som Iridium og Globalstar opplever, vil kunne øke interessen for geostasjonær satellittelefoni (med Inmarsat i spissen) og tilsvarende gjøre det mindre attraktivt å satse på lavbanesatellitter.

Skaar sier at når så kompliserte og sammensatte prosjekter som Iridium må utsette oppstarten, må det bero på alvorlige feil, selv om det ennå ikke er kjent hvor alvorlige feilene er.

- Dette kan føre til at mer tradisjonelle systemer som baserer seg på geostasjonære satellitter kan styrke seg i markedet, i hvert fall for de som ser sikkerhet som et viktig moment.

Iridium investerer en milliard kroner i sin internasjonale markedskampanje, og Skaar sier at de tilbakemeldingene som denne kampanjen ser ut til å ha gitt, viser at det finnes et marked for satellittelefoni.

Etter planen skal Iridium, Globalstar og ICO - i den rekkefølgen - over de neste tre årene lansere sine tjenester basert på satellittdistribuerte telefonsamtaler til og fra mobiltelefonliknende terminaler.

Til toppen