Norsk selskap med globalt skoleprogram

Om noen få år skal IT være i bruk blant lærere og elever. Norske Fronter har fått innpass i mange land.

Om noen få år skal IT være i bruk blant lærere og elever. Norske Fronter har fått innpass i mange land.

Norske Fronter ble etablert i 2000, der seks utviklere i Kongensgate i Oslo utviklet programvaren Classfronter. Læringsplattformen er allerede i bruk av flere hundre skoler over hele landet med tillegg av skoler i Sverige, Danmark, Finland, Nederland og England.

Det er spesielt mot høyskoler og universiteter Classfronter har fått solid innpass.

Fra 2008 vil det være et krav fra Utdanningsdepartementet om å ta i bruk IT både ved eksamenbesvarelser, prosjekter, hjemmeoppgaver og diskusjoner (chatting) mellom lærere og medstudenter.

Læringsplattformen kan brukes på enkelte skoler helt fra første klasse og Classfronter legger opp til en åpen plattform uavhengig om det er Linux, Mac eller Windows. Like fullt oppfordrer Fronter sine kunder til å bruke Linux, selv om over 90 prosent av kundene bruker Windows-plattform.

- Vi opererer mot skolemarkedet som er et lavkostmarked der utgifter spiller stor rolle. Derfor oppfordrer vi til Linux som er et godt alternativ til kostnadsbesparelser, sier salgsdirektør Idar Ramberg i Classfronter til digi.no.

Fronter drifter selv på et tungt Linux-miljø med Linux-servere og database. Driftstjenestene har Fronter satt bort til Usit på Universitetet i Oslo og Ramsberg antyder Linux-tjenester for rundt to millioner kroner i året både i form av maskinvare og driftsstøtte.

Ramberg antyder at Classfronter har rundt 80 prosent av høyskole og universitetsmarkedet og 50 prosent av skolene på grunntrinn og videregående.

Fortsatt er potensiale 1500 skoler, som i hovedsak er grunnskoler. Classfronter konkurrerer blant annet med It-s learning med .net teknologi og Microdaisy på Hønefoss.

Classfronter omsatte for 30 millioner kroner i fjor, og gikk så vidt i pluss. Nå som grunder- og etableringsfasen er over, forventer Ramberg kraftig frammarsj.

Eksport av programvaren kan bli stort for det norske selskapet. Classfronter har fått en kontrakt med Utdanningsdepartementet i England i forbindelse med National College for School Leadership. Opptil 200.000 rektorer og studieledere skal ta i bruk programmet for videreutdanning.

Grunnskolelisensen koster 3.600 per år per skole som også inkluderer bruk for lærere og foresatte. På høyere utdanning forventes et snitt på to hundretusen for universiteter og høyskoler i lisenskostnader.

Classfronter har registrert 1,5 millioner lisenser i sin database.

Til toppen