Norsk selskap vil ta NFC-markedet

– Interessen er enorm.

Norsk selskap vil ta NFC-markedet
TrustNorway skal tilby infrastrukturtjenester til europeiske kunder som ønsker å skifte ut fysiske kundekort med kort som kan legges i en mobil-lommebok. Bilde: TrustNorway

Det å bruke mobilen som lommebok, ikke bare i forbindelse med betaling, men også til å oppbevare alt det andre man putter i lommeboka, er en tanke som mange har lekt med i mer enn et tiår. Men foreløpig er det nesten bare familiebildene og i beste fall togbilletten de fleste har flyttet fra lommeboka og over på mobilen.

NFC-teknologien (Near Field Communication), som digi.no skrev om for første gang allerede i 2004, antas å bli en viktig brikke i slike løsninger, nå som den kortrekkende kommunikasjonsteknologien omsider er moden nok. De fleste mobilleverandører utstyrer nå sine toppmodeller med støtte for NFC, men det vil nok fortsatt ta noen år før teknologien har blitt virkelig utbredt.

TrustNorway, et norsk oppstartsselskap som sikter mot å bli en stor aktør på tjenestesiden i dette markedet, mener at salget av mobiler med NFC-støtte i Norden vil vokse fra 100 000 i år til 2 millioner neste år og til 7 millioner i 2015.

– NFC er voldsomt «hot» akkurat nå, sier Ole Teigen, salgssjef i TrustNorway, til digi.no. Han mener at Apple gjorde en stor feil da selskapet lanserte iPhone 5 uten NFC-støtte. Men i likhet med flere andre aktører i bransjen, ser han ikke bort fra at Apple allerede tidlig på nyåret vil lansere en ny versjon av iPhone 5 hvor blant annet NFC-støtte er integrert.

Man kan få inntrykk av at NFC er noe mange snakker om, men at det i praksis er veldig lite utbredt. Det er nok tilfellet i blant annet Norge, men ifølge Teigen er for eksempel alle drosjer i New York utstyrt med betalingsterminal som støtter NFC.

– Men det er ikke bare betaling som gjelder. Vår grunnfilosofi er at du skal kunne overføre alt du har i lommeboken din på en sikker måte, sier han, men legger til at dette i seg selv ikke er noe revolusjonerende.

Ove Teigen er salgssjef i TrustNorway, et selskap etablert for å tilby infrastruktur til digitale lommebøker og NFC.
Ove Teigen er salgssjef i TrustNorway, et selskap etablert for å tilby infrastruktur til digitale lommebøker og NFC. Bilde: Harald Brombach

For at man i det hele tatt skal kunne flytte ulike kort, billetter og mye annet over i en digital lommebok, må det ligge en sikker infrastruktur i bakgrunnen. Det er her TrustNorway kommer inn.

En sentral del i NFC-infrastrukturen – kanskje den aller mest sentrale, er det som kalles for en Trusted Security Manager (TSM). Dette er en rolle som har en mengde oppgaver, ikke minst å være et nøytralt mellomledd som sikrer tekniske forbindelser og kontrakter mellom tjenestetilbydere som mobiloperatører og banker. TSM-en deltar derimot ikke de faktiske, kontaktløse transaksjonene.

TSM-en, som i praksis er programvare, håndterer også det sikre elementet (Secure Element, SE) i mobilen via mobilnettet. SE er en sikker lagringsplass for aksessnøkler, som er oppdelt i deler og hvor all informasjonen som for eksempel er knyttet til et bankkort, kan lagres.

– Hele kortet emuleres, og det er uavhengig av nettilknytning, forteller Teigen.

Dersom mobilen ikke har et innebygd, sikkert element – noe som tilbys av mobiler fra blant annet Samsung og NFC, kan elementet ifølge Teigen lagres i et SIM-kort, dersom mobiloperatøren støtter dette. Andre alternativer er i et SD-kort, som også kan tilby NFC-støtte, eller til og med i iPhone-futteral med NFC-støtte.

I eldre mobiler kan det benyttes en kombinasjon med en programvarecontainer og nettskyen, men da uten NFC-støtte. TrustNorways løsning avhenger da heller ikke av NFC, bortsett fra når det skal utføres betaling mot en terminal med NFC-leser.

Infrastrukturen bak mobillommeboken, med TSM-serveren i midten.
Infrastrukturen bak mobillommeboken, med TSM-serveren i midten. Bilde: TrustNorway

TrustNorway skal tjene penger på selve TSM-en, som selskapet skal tilby som en tjeneste.

– Det finnes flere aktører som tilbyr TSM-er i dag, men ikke som en tjeneste. I stedet må kundene kjøpe programvaren, forklarer Teigen.

– Forretningsmodellen handler om å ta bort kostnaden kundene har ved utstedelse og vedlikehold av fysiske kort. Vi er på jakt etter dem med mange kunder. Vi tar 30 til 50 tusen euro for integrasjonen, pluss en pris per kunde per år, forteller han.

Omtrent slik kan TrustNorways lommebok-applikasjon bli seende ut.
Omtrent slik kan TrustNorways lommebok-applikasjon bli seende ut. Bilde: TrustNorway

Teigen forteller at det nok vil ta fem til ti år før det blir virkelig vanlig å bruke slike systemer til betaling. Det handler blant annet om at det tross alt er svært få steder hvor man faktisk kan benytte en slik løsning. Butikkene i Norge har relativt nylig måttet skifte ut sine betalingsterminaler for å få støtte for kort med chip. En ny utskifting vil av mange oppleves som en belastning, spesielt av små virksomheter som eier terminalen selv.

– Vi prater med dagligvarekjeder og dem som leier ut terminaler. De som eier egen terminal, vil bytte ut på sikt, sier Teigen, som tror butikkene vil bli nødt til å gjøre dette, etter press fra kundene.

– Forbrukerne har makta, sier han.

Når TrustNorway den 21. november i år lanserer en egen mobillommebok og TSM, gjøres dette i samarbeid med tre til fem kunder med løsningene oppe og kjøre. Ifølge Teigen dreier dette seg om aktører innen aksess og reise, samt en bank. Tjenesten avhenger ikke av TrustNorways lommebok – man kan godt benytte en annen. Det er også slik at TrustNorways TSM kan knyttes til andre TSM-er, for eksempel til TSM-en til First Data, som benyttes av Google Wallet.

– Vi er ute og snakker med potensielle kunder i hele Europa, etter først å ha konsentrert oss om Norden og Baltikum. Det blir mye reising om dagen, forteller Teigen.

– Det er ikke noe marked med betaling av alene. Men det finnes veldig mange andre bruksområder. Vi kan hekte på alle tjenestetilbydere – de som utsteder kort til kundene sine. For eksempel bensinkort, Norwegian, SAS, NSB, også videre.

Han nevner at løsningene støtter IATAs 14-trinns passasjerprosess, slik alt kan gjøres på mobilen.

Et annet bruksområde er aksess eller tilgang. Teigen nevner av mobilen kan brukes for å få tilgang til kontoret – gjerne sammen med en pinkode, som dagskort i skibakken på Geilo, eller til å åpne døren til hotellrommet.

– Flere hoteller har RFID-leser i låsene. Med en slik løsning trenger du ikke engang sjekke inn i lobbyen når du ankommer. Det kan gjøres med mobilen, sier han.

Et annet eksempel er mobilapplikasjonen til NSB. Denne skal ifølge Teigen enkelt kunne utvides, slik at brukeren på mobilen kan velge hvilket betalingskort som skal benyttes for å betale for billetten man kjøper. Dette avhenger ikke av NFC.

– Vi jobber også med identifikasjon, slik at for eksempel førerkortet kan lastes inn i de sikre elementet, forteller Teigen.

De fleste har i dag mange ulike kort i lommeboken. Dersom lommeboken blir stjålet, kan det en omfattende jobb både å få sperret alle kortene og å få utstedt nye. Dette skal bli langt enklere med mobillommeboken.

– Mister du mobilen, trenger du bare å ringe ett nummer for å fjerne alt. Ta med passet når du kjøper ny mobil. Da er du oppe og går igjen med alle kortene etter en halvtime, lover Teigen.

TrustNorway ble etablert i 2011. De største eierne er Lars Sandtorv og Christian Testman, henholdsvis administrerende direktør og styreformann i selskapet. Noen av de ansatte har noen eierandeler. Dessuten har Pioner Kapital invester i selskapet.

    Les også: