Norsk servicepakke til Office 2003

Microsoft har denne uken utgitt en ny servicepakke til den norske utgaven av Office 2003.

Microsoft har denne uken utgitt en ny servicepakke til den norske utgaven av Office 2003.

Microsoft publiserte denne uken Service Pack 2 til blant annet den norske utgaven av Office 2003. Servicepakken til blant annet den engelskspråklige utgaven ble gjort tilgjengelig allerede i slutten av september.

Ifølge Gustav Line, direktør i Microsoft Norge med ansvar for Office-produktene, inkluderer den nye servicepakken flere tiltak mot phishing og søppelpost. Blant annet skal spammeldinger nå gjengis som ren tekst, slik at HTML-informasjon ikke blir vist uten brukerens samtykke. Alle lenker i disse meldingene vil være deaktiverte.

Office 2003 skal også få støtte for SQL Server 2005 og Visual Studio 2005, som begge vil bli lansert i begynnelsen av november. Helt presist er det produktene Windows SharePoint Services og InfoPath 2003 som skal få slik støtte.

Den norske servicepakken er tilgjengelig fra denne siden. Den er utgitt i to versjoner, avhengig om brukeren har tilgang på installasjons-CD-en eller ikke. Størrelsen på installasjonsfilene er på henholdsvis 35,5 MB og 88,4 MB.

Til toppen