Norsk servicepakke til Office 2003

Microsoft har denne uken utgitt en ny servicepakke til den norske utgaven av Office 2003.

Microsoft publiserte denne uken Service Pack 2 til blant annet den norske utgaven av Office 2003. Servicepakken til blant annet den engelskspråklige utgaven ble gjort tilgjengelig allerede i slutten av september.

Ifølge Gustav Line, direktør i Microsoft Norge med ansvar for Office-produktene, inkluderer den nye servicepakken flere tiltak mot phishing og søppelpost. Blant annet skal spammeldinger nå gjengis som ren tekst, slik at HTML-informasjon ikke blir vist uten brukerens samtykke. Alle lenker i disse meldingene vil være deaktiverte.

Office 2003 skal også få støtte for SQL Server 2005 og Visual Studio 2005, som begge vil bli lansert i begynnelsen av november. Helt presist er det produktene Windows SharePoint Services og InfoPath 2003 som skal få slik støtte.

Den norske servicepakken er tilgjengelig fra denne siden. Den er utgitt i to versjoner, avhengig om brukeren har tilgang på installasjons-CD-en eller ikke. Størrelsen på installasjonsfilene er på henholdsvis 35,5 MB og 88,4 MB.

Til toppen