Norsk sikkerhetsavtale med Microsoft

Nasjonal sikkerhetsmyndighet har en ny avtale med Microsoft for å få bedre tilgang til informasjon.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet har en ny avtale med Microsoft for å få bedre tilgang til informasjon.

Denne uken holder Microsoft en konferanse i Praha med representanter for myndigheter og offentlig sektor i europeiske land. På konferansen kunngjorde Microsofts programvaresjef Bill Gates et nytt initiativ for samarbeid innen IT-sikkerhet, kalt Security Cooperation Program (SCP).

Programmet beskrives som et tilbud til offentlige myndigheter uten krav om motytelser. Microsoft skal varsle relevante myndigheter i deltakerlandene når nye sikkerhetsfarer oppstår, holde dem løpende orientert om trender, gi innsyn i egen sikkerhetsteknologi og tilby muligheter for faglig fordypning til utvalgte eksperter, sier Ole Tom Seierstad som leder Microsofts arbeid for IT-sikkerhet i Norge.

De første landene som er med på dette nye samarbeidet, er Canada, Chile og Norge, samt den amerikanske delstaten Delaware. I Norge er det Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) som er Microsofts partner i sikkerhetsprogrammet.

– NSM er allerede med i vårt program for innsyn i kildekode, og det var naturlig å la Norge bli blant de første deltakerne i det nye sikkerhetssamarbeidet, sier Seierstad til digi.no. – Avtalen innebærer at NSM får dypere informasjon enn tidligere, bedre varsling, og tilgang til Microsoft sentralt. De har også mulighet for å sende folk til Microsofts hovedkvarter i Redmond for å få teknologioppdateringer og sette seg inn i ulike problemstillinger.

Seierstad understreker at Microsoft ikke venter motytelser, og at det dreier seg i hvert tilfelle om et bilateralt samarbeid mellom selskapet og deltakerlandet.

– Tilsvarende avtaler tilbys land som ønsker det. Microsoft følger retningslinjer fra amerikanske myndigheter, slik at land som Nord-Korea og Iran sannsynligvis vil få avslag dersom de skulle være interessert.

Informasjonsrådgiver Sofie Bruun i NSM sier til digi.no at avtalen gjør NSM bedre rustet til å gjennomføre sårbarhetsreduserende tiltak.

– NSM og VDI (Varslingssentralen for digital infrastruktur) vil få verdifull informasjon gjennom avtalen, mer enn vi har tilgang til i dag gjennom kildekodeavtalen, bekrefter hun.

Til toppen